Foto: Pernilla Käller

Barkeryds kyrkogård

Lantlig kyrkogård med med murar, trädkrans och smidesgrindar

Barkeryds kyrkogård ligger vid Barkerydssjöns norra strand och har en lantlig karaktär med murar, trädkrans och smidesgrindar.

Kyrkan invigdes 1847 efter ritning av byggmästare Jonas Jonsson. Den nuvarande kyrkan har minst två föregångare-en träkyrka från 1100-talet och en stenkyrka från 1355.

Barkeryds kyrkogård är uppdelad i en äldre del i söder och en yngre del i norr.

Hjulkors

Den gamla kyrkogården fick förmodligen sin utformning på 1840-talet, i samband med uppförandet av den nuvarande kyrkan och har kvar mycket av sin gamla karaktär med stora, pampiga gravstenar och grusgravar. Längst i söder finns enklare gravar med allmänna linjen. Här finns också några äldre stenar såsom en runsten, två medeltida hjulkors och fem gravhällar i sandsten från 1600- och 1700-talet.

Den nya kyrkogården togs i bruk 1958 och har enhetligt utformade kvarter med jämngamla och lika stenar. Kyrkogården omgärdas på alla sidor av en kraftig stenmur.

Källa: Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2008:19

 

Askgravlunden

Askgravlunden är ett gravområde där askan efter den avlidne grävs ner inom bestämda gravplatser och upplåts med en begränsad gravrätt på 25 år. Den invigdes 1 oktober 2009. 

Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen.

Dödsboet betalar en engångskostnad (5000 kr.) för namnplatta med ingravering och gravskötsel under hela gravrättstiden.
Namnplattan placeras på en gemensam gravsten, endast ett namn per platta.
Det finns en gemensam plats där man kan sätta blomvasar med snittblommor och det finns också en ljusbärare med vindskyddande glas.

Egen plantering eller egen gravlykta får inte förekomma!

Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för uppsättning av namnplatta och skötsel av gravplatsen samt borttagning av vissna blommor och rester av ljus.

Det är kyrkogårdsförvaltningens förhoppning att askgravlunden, liksom övriga utrymmen på våra kyrkogårdar, ska få vara en fridfull plats där vi i tacksamt minne bevarar dem som gått före oss.