Barkeryd kyrka
Foto: M Bengthagen

Barkeryds kyrka

Den rosa kyrkan stod klar år 1846

Barkeryd nämns i skrift, med nuvarande namn, första gången år 1579. Tidigare benämndes platsen ”Berkeridh” (år 1381) eller ”Bierkerydh” (år 1307). På denna plats har flera kyrkor funnits.

Det finns teckningar som ger oss en uppfattning om hur några av de äldre kyrkorna kan ha sett ut. Man tror att den tredje kyrkan på platsen, med stengrund och byggd omkring 1355, sedemera fick ligga till grund för nästa kyrka som byggdes om och till under 1700-talet. Då tillfördes korsarmar av trä och byggnaden försågs med tornbyggnad med hjälmformad huv, krönt med en kyrktupp.

Trots försök att göra kyrkan så rymlig som möjligt genom tillbyggnad visade sig detta inte vara tillräckligt i längden. Vid en syn år 1827, fick kyrkan så många anmärkningar att man inte ansåg det vara lönt att reparera. Isället fattade socknen senare beslut om att bygga en helt ny kyrka. Ritningarna till bygget utarbetades av Axel Nyström och godkändes av Överintendentsämbetet. Det dröjde dock med igångsättandet av byggnadsarbetet.

Barkeryd kyrka
Barkeryd kyrka. Foto: M Bengthagen

Efter 13 år inkom man till Överintendentsämbetet med en begäran att få bygga efter ett annat förslag än Nyströms, nämligen efter ritningar av byggmästare Jonas Jonsson, Stockholm, J.J var född i Barkeryd.
1844 påbörjades grävningsarbeten för den nya kyrkan som sedan uppfördes under ledning av byggmästare Jonsson.
1846 var kyrkan färdig och den 20 december samma år hölls den första gudstjänsten. Året efter revs den gamla kyrkan som var belägen strax söder om den nya. Enligt en förteckning såldes många av den äldre kyrkans inventrarier 1872, eftersom ekonomin var kraftigt ansträngd. Förteckningen omtalar att bland annan predikstolen, dopfunten, rökelsekar från den katolska tiden samt en hel del träskulpturer såldes till en ”Herr Hammer” i Stockholm. Bräder från kyrkans innertak lades i högar och såldes även de. En del av dessa målade brädor skänktes tillbaka till kyrkan år 1971 (vem som skänkte är dock okänt).

Nuvarande kyrkobyggnad, i empirestil, av salkyrotyp, präglas av ljus och rymd och är uppförd i sten. De rosaputsade fasaderna är försedda med vit kvaderrustik. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett halvrunt kor i öster. Över kyrkorummet välver sig ett tunnvalvstak. Sakristian är belägen mitt på långhusets norrsida.
Korbågen med pilastrar är försedd med gyllene text: Ära vare Gud i höjden. Kyrkans ursprungliga, invändiga målning utfördes av målargesällen L. Hillerström från Västervik.

I koret finns en glasmålning från 1907 med motivet: Kristi uppståndelse.
Tornet i väster har ljudöppningar som omges av bågar och pilastrar. Förslag fanns om uppförande av gotisk spira, men istället försågs tornet med en sluten lanternin krönt med en korgsglob.

 

Barkeryd kyrka
Barkeryd kyrka. Foto: M Bengthagen
Barkeryd kyrka
Barkeryd kyrka. Foto: M Bengthagen