Almesåkra kyrkogård

En landsbygdskyrkogård med medeltida ursprung

Almesåkra kyrkogård ligger på en höjd vid Almesåkrasjön och har medeltida anor.

Nuvarande kyrka invigdes 1870.  Tidigare stod en gammal träkyrka från 1694 i kyrkogårdens nordvästra hörn. I samband med kyrkobygget 1867 utvidgades kyrkogården till sin dubbla storlek.

Kyrkogården omges av kallmurar, smidesgrindar med putsade stolpar och trädkrans av lönn. Kyrkogården har varit uppdelad i en västlig del med köpegravar och en östlig med allmänna linjen. Skillnaden mellan dem kan fortfarande avläsas.

Almesåkra kyrkogård är en av få landsbygdskyrkogårdar i länet som planlagts så tidigt som på 1860-talet och som har behållit mycket av sin karaktär från denna tid. 

Källa: Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2007:93

 

 

Foto: Pernilla Käller

Askgravplats

Askgravplatsen på Almesåkra kyrkogård stod klart 2018 och är avsedd att utgöra ett alternativ till minneslunden, för dem som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym.

I varje askgravplats finns det plats för två askor och varje grav upplåts för en tid av 25 år som förlängs vid ytterligare gravsättningar.
Gravsättning under vinterhalvåret (november-april) görs endast då vädret tillåter och bedöms av kyrkogårdschefen vid varje enskilt fall.  
Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller en mindre gravlykta och det är endast tillåtet att använda förvaltningens vasar till snittblommor.  

Individuell plantering och minnessaker får inte förekomma.
Dödsboet betalar en avgift för skötsel av den gemensamma planteringen och namnskylten.
När avgiften är betald, fästs en namnplatta på stenen.
 

Foto: Pernilla Käller