Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nässjö pastorat Besöks- och postadress: Mariagatan 20, 57132 NÄSSJÖ Telefon: +46(380)76400 E-post till Nässjö pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Almesåkra kyrka

Almesåkra som namn finns nämnt redan på 1300-talet och härstammar från namnet Almar och hans åker.

Almesåkra som namn finns nämnt redan på 1300-talet och härstammar från namnet Almar och hans åker. Platsen där nuvarande kyrka är uppförd har tidigare rymt flera kyrkor.

Troligen fanns en kyrka redan på 1200-talet och denna ersattes av en ny på 1500-talet. 1694 invigdes åter en ny kyrka.

Nuvarande kyrka uppfördes under krisåren 1867-1870 under stora uppoffringar från socknens bönder och torpare.  Den ritades av Överintendentsämbetets arkitekt J A Hawerman och byggmästare var FD Bergström från Skara. Kyrkbygget planerades och diskuterades i 30 år innan man kom igång!

Bredvid kyrkan, ned mot sjön finns Almesåkra sockenstuga, som i dag ägs av Hembygdföreningen i Almesåkra.

Almesåkra kyrka
Almesåkra kyrka. Bild: M Bengthagen
Almesåkra kyrka
Almesåkra kyrka. Bild: M Bengthagen
Almesåkra kyrka
Almesåkra sockenstuga. Bild: M Bengthagen