Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Almesåkra kyrka

Almesåkra som namn finns nämnt redan på 1300-talet och härstammar från namnet Almar och hans åker.

Almesåkra som namn finns nämnt redan på 1300-talet och härstammar från namnet Almar och hans åker. Platsen där nuvarande kyrka är uppförd har tidigare rymt flera kyrkor.

Troligen fanns en kyrka redan på 1200-talet och denna ersattes av en ny på 1500-talet. 1694 invigdes åter en ny kyrka.

Nuvarande kyrka uppfördes under krisåren 1867-1870 under stora uppoffringar från socknens bönder och torpare.  Den ritades av Överintendentsämbetets arkitekt J A Hawerman och byggmästare var FD Bergström från Skara. Kyrkbygget planerades och diskuterades i 30 år innan man kom igång!

Bredvid kyrkan, ned mot sjön finns Almesåkra sockenstuga, som i dag ägs av Hembygdföreningen i Almesåkra.

Almesåkra kyrka
Almesåkra kyrka. Bild: M Bengthagen
Almesåkra kyrka
Almesåkra kyrka. Bild: M Bengthagen
Almesåkra kyrka
Almesåkra sockenstuga. Bild: M Bengthagen