Vuxendop

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

Det finns olika skäl till att man döps senare i livet. Kanske har det inte blivit av, kanske har du just upptäckt den kristna tron.  

Inför dopet får du undervisning

Om du vill döpas som vuxen ska du först lära dig om kristen tro. Det finns särskild undervisning för vuxna. 

Tro handlar både om kunskap och erfarenheter

Som döpta ska vi med våra olika resurser delta i byggandet av det goda samhället.
Kristen tro blir en del av våra liv och den både kan och behöver fördjupas. Vi får se på livet, samhället och världen ur trons perspektiv. Det handlar både om kunskap och om erfarenheter av Guds omsorg om oss människor och hela skapelsen. 

Det är en gemensam uppgift för alla kristna att genom livet tillsammans växa i tro. Därför är det viktigt att ge utrymme för dialog, där var och en får bidra med sina insikter i tron och sin erfarenhet av hur Gud bär och ger styrka.  

Som döpta blir vi delaktiga i en tolkningstradition. En tolkningstradition är som en lång kedja av kristna människors bibelläsning, reflektion och upptäckter av kristen tro, genom historien. Vi får ta emot den och vi ger våra bidrag till den. 

Alla döpta har en uppgift

Gud verkar i världen genom alla människors ansträngningar att stärka det goda och begränsa det onda. Som döpta ska vi med våra olika resurser delta i byggandet av det goda samhället. 

Tillsammans med alla andra döpta är vi Kristi kropp (Romarbrevet 12:4–8 på bibeln.se)och vi hör hemma i kyrkan. Därifrån sänds vi ut för att göra gott i världen och för våra medmänniskor.  

Alla döptas engagemang behövs. Vi har uppgiften att föra vidare till andra det som sägs till oss i gudstjänsten: Gud förlåter, upprättar och ger nya möjligheter. Det kan sägas på många sätt, inte bara med ord. Gud behöver våra röster och händer i vardagen.