Det används kyrkoavgiften till

Varje medlem behövs för att Svenska kyrkan ska kunna fortsätta sin verksamhet. Tack vare medlemmarnas kyrkoavgifter kan Svenska kyrkan erbjuda en mångfaldig verksamhet. Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan är många. Här följer några av dem:

Livets stora händelser
Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Solidaritet – för alla överallt
Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. På en del orter finns soppkök för hemlösa, på andra ställen erbjuds aktiviteter för ensamma, gamla eller socialt utsatta människor. Svenska kyrkan finns också runt om i världen till stöd för turister, studenter och bofasta utlandssvenskar. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av detta sociala arbete.

Barn och ungdomar
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som scouter, musiklek, tjejgrupper, söndagsskola och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år.

Kultur, musik och körer
I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken
Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är även uppskattad som en tyst avskild plats för egna tankar.

Olyckor, kriser och katastrofer
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. 
Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

En plats för eftertanke
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.


Med din medlemsavgift gör du detta möjligt:
 Kostnadsfria konserter och musikgudstjänster, teater, själavård med enskilda samtal, samtalsgrupper för alla åldrar, församlingsträffar, soppluncher, stillhet och meditation, Quigong, Yoga, röstterapi, babysång, öppen förskola, Söndagsskolan, konfirmation för ungdomar och vuxna, dop, vigslar, begravningar, Måndagar i Älta, Öppen dörr i Fisksätra, Family Night, Källan- Fisksätra råd och stödcenter, fördjupningssöndagar, bönegrupp, Svenska kyrkans internationella arbete, underhåll och vård av våra kyrkor och kyrkogårdar, sjukhuskyrkan i Nacka sjukhus, äldreboende, ungdomsgrupper, körer för alla åldrar, möjlighet att söka fondmedel och mycket mer.

Vill du bli medlem?
Här kan du ladda ner blanketten anmälan om inträde i Svenska kyrkan

Skicka den till:

Nacka församling
Box 31, 131 06 Nacka

Om kyrkoavgiften

Du som är medlem i Svenska kyrkan, är över 18 år och har en beskattningsbar inkomst betalar 86 öre per intjänad hundralapp i kyrkoavgift om du bor i Nacka församling. Kyrkoavgiften dras via skattsedeln varje år.

Det här är du med och stödjer som medlem i Svenska kyrkan