Våra lokaler för dopkalas

Nacka församling lånar ut lokaler för dopkalas

Festlokal Nacka

Vid Nacka kyrka finns två lokaler att låna för dopkalas.

Festlokal Älta

Älta kyrkas församlingshem finns att låna för dopkalas.