Vänstern i svenska kyrkan

Hur vill ni att församlingen ska utvecklas?

I en tid med allt djupare klyftor är Svenska Kyrkan en av de få platser där människor av olika samhällsskikt möts i livets olika skeden. Därför måste Svenska Kyrkan fortsätta vara en öppen demokratisk plats där människor, oavsett kön, sexuell läggning, ursprung eller samhällsstatus, ska känna sig hemma och sedda.

Vad är viktigast att satsa på i framtiden?

Arbetet mot segregation och polarisering är en oerhört viktig fråga i dagens alltmer larmande samhällsklimat. Varje möjlighet till interreligiösa samarbeten och dialoger är livsviktiga för vår globala framtid och hopp om varaktig global fred. Därför tycker vi att arbetet med Guds Hus, det religionsöverskridande mötestorget i Fisksätra, ska utvecklas och permanentas. 

Att bidra till att nå livsviktiga klimatmål ser vi som en självklarhet.

Vad vill ni satsa mindre på?

Vi vill inte nödvändigtvis skära i verksamheter i detta läge, men vi vill vara med i processen för att kanalisera resurser där vi ser att de gör mest nytta.

Vilka konkreta frågor vill ni driva?

ViSK vill att Nacka församling är tydliga i frågor om asylrätt, en generös flyktingpolitik och tar ställning mot växande rasism och segregation. Vi vill hitta ännu fler områden där Nacka Församling kan finna vägar till samverkan och bedriva arbete där människor är i behov av kyrkan. 

ViSK kommer aktivt att arbeta för att Nacka församling skall vara en attraktiv arbetsplats med ett ledarskap som främjar en bra arbetsmiljö och kreativitet. 

Mest av allt vill ViSK, att den som söker kyrkan ska känna att det kristna kärleksbudskapet genomsyrar allt det arbete som Nacka församling bedriver i gudstjänster, diakoni, kultur och barn- och ungdomsverksamheter.

kontakt

Bo Hallbeck 

bo.hallbeck@nacka.se