Torsdagar 9.00 i Fisksätra kyrka

Yoga för kroppslig och mental hälsa!

Vi gör enkla och repeterande rörelser för att träna muskler och öka rörligheten tillsammans med vägledande ord. Vi avslutar med gemensam frukost.

Anmälan krävs.

Anmälan: telva.troncoso@svenskakyrkan.se

Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka Fisksätra torg
Foto: Alice Braun

Fisksätra kyrka
Besöksadress: Fisksätra torg
Tel: 08-546 06 183

Fisksätra kyrka, köket
08-546 06 183

GUD HUS
Kontakt: Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling
08-546 06 132, 070-688 53 10
carl.dahlbäck@svenskakyrkan.se