Yoga för kvinnor

Torsdagar kl 9.00, start 18/1.

Yoga för kroppslig och mental hälsa!
Vi gör enklare och repeterande rörelser med vägledande ord, för att att stärka musklerna och öka kroppens rörlighet. Vi avslutar med gemensam frukost. Anmälan krävs.

Mer info och anmälan:
telva.troncoso@svenskakyrkan.se

Välkomna!

Tikva

Måndagar 10.30, start 15/1.

Måndag i Älta

Måndagar 11.00 ojämna veckor, start 15/1.

Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka Fisksätra torg
Foto: Alice Braun

Fisksätra kyrka
Besöksadress: Fisksätra torg
Tel: 08-546 06 183

Fisksätra kyrka, köket
08-546 06 183

GUD HUS
Kontakt: Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling
08-546 06 132, 070-688 53 10
carl.dahlbäck@svenskakyrkan.se