Tänd ett ljus för...

Vill du att vi tänder ett ljus för någon? Den 31 oktober klockan 16.00 håller vi en digital ljuständning.