Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stöd för barn och unga i sorg

Att förlora en förälder eller någon annan närstående genom dödsfall kan vara svårt oavsett ålder. Därför erbjuder svenska kyrkan i Nacka och Värmdö en mötesplats där vi kan dela tankar och känslor.

Barn i sorg

Att förlora en förälder eller någon annan närstående genom dödsfall kan vara svårt oavsett ålder. Därför erbjuder svenska kyrkan i Nacka och Värmdö en mötesplats där vi kan dela tankar och känslor. Både skratt och tårar får plats här! Du behöver inte bo i Nacka eller Värmdö för att få vara med, alla är välkomna.

Vi vill erbjuda en plats för att du ska: 
• få träffa andra med liknande erfarenhet 
• få fundera och prata om det som har hänt 
• upptäcka hur livet kan gå vidare trots allt

Vi som leder sorgegruppen har utbildning och erfarenhet av mötet med både barn och vuxna i sorg. Verksamheten kommer anpassas till deltagarnas ålder och behov. Det finns också 
möjlighet att ha flera grupper. Varje människa är unik och vi vet hur viktigt det är att därför möta var och en utifrån de förutsättningar som finns.

Kontakta någon av oss för information:

Anna Hirsch, diakon i Nacka församling:
anna.hirsch@svenskakyrkan.se
08-546 061 46

Sophie Sköldeberg, diakon i Boo församling:
sophie.skoldeberg@svenskakyrkan.se
08-747 66 12