Socialdemokraterna

Hur vill ni att församlingen ska utvecklas kommande år?

Vi vill att fler människor ska hitta till gemenskapen i våra kyrkor, till samtal om livet, om mening och existens. Vi vill att fler ska upptäcka glädjen i att engagera sig i församlingens verksamhet.

Vi vill värna den öppna folkkyrkan, där dörren är öppen för alla som söker sig dit – troende, tvivlare och sökare. 

Vår öppna folkkyrka ska vara en motkraft till dem som vill ställa grupper mot varandra. Allas lika värde och värdighet ska vara den självklara grunden, som alla våra ställningstaganden utgår från. Vi vill arbeta för och med alla grupper i samhället, inte därför att de är kristna utan därför att vi är det. 

Vi vill att kyrkan ska dela människors utsatthet och utveckla sitt sociala arbete. Vi vill också att församlingen ska gå vidare i sitt arbete för en hållbar framtid och för att bygga broar mellan människor med olika religiös bakgrund.

Vad är viktigast att satsa på i framtiden?

Viktigast är att församlingen är trovärdig, att vi lever som vi lär. Då kan vi ge människor hopp, tro och något att lita på. Det kan få fler att söka sig till vår gemenskap.

Det är vårt uppdrag som kristna att försvara och stå upp för alla människors lika värde, att arbeta för fred och försoning, global rättvisa och ett värdigt liv för alla.

Vad vill ni satsa mindre på?

Vi kan minska kostnaderna för administration och annan service genom att samarbeta med andra församlingar, med stiftet och med kyrkan nationellt.

Vilka konkreta frågor vill ni driva?

Vi vill utveckla det sociala arbetet och engagera fler volontärer i församlingens gemenskap. 

Vi vill utveckla ungdomsarbetet och möjligheterna för ungdomar att engagera sig.

Vi vill utveckla samarbetet i religionsdialogen och med att
förverkliga Guds Hus i Fisksätra.

Vi vill se till att Älta kyrka får större lokaler och att naturmarken vid Nacka kyrka görs tillgänglig som en grön lunga för kyrkobesökare och andra församlingsbor. 

Vi vill uppmuntra det internationella engagemanget. 

Vi vill ta vårt lokala ansvar för att rädda miljö och klimat. 

Vi ser musik, körsång och annan kultur som en väg in i kyrkans gemenskap.

kontakt 

Eva Åhlström

eva.ahlstrom@iogt.se

www.nackasossar.se