Sjukhuskyrkan Nacka sjukhus

Ibland rår vi inte över livet, det är skört och sårbart. Sjukhuskyrkan på Nacka sjukhus är öppen för alla, vi finns till för dig som är patient, närstående eller vårdpersonal.

När livet känns svårt

På ett sjukhus kan livet vända från glädje och trygghet till djupaste sorg och förtvivlan. Även när det inte är så dramatiskt kan det ändå finnas behov av att få samtala med någon. Vi i sjukhuskyrkan finns här för att lyssna eller reflektera kring din livssituation som närstående, patient eller personal. Om du vill ha enskild andakt eller förbön finns det möjlighet till det. Vi som arbetar i sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler.  

Se hela människan

För att kunna hjälpa och stödja andra människor behöver man också ta hand om sig själv. Sjukhuskyrkan kan erbjuda andakter, meditationer med mera - friskvård för både kropp och själ.

Sjukhuskyrkan har erfarenhet av att reflektera kring andliga, existentiella och religiösa frågor och tankar. Vi har även kunskap och erfarenhet kring frågor om sorg och kris, etik i vården och bemötande av varandra och om en helhetssyn på människan. Vid krisstöd, utbildning, etiska funderingar eller i handledning kan vi vara en resurs både enskilt och i grupp. Vi kommer gärna till er personal eller avdelning, i mån av tid. Vårt andaktsrum är alltid öppet för egen reflektion.

Sjukhuskyrkans rum för stillhet

Sjukhuskyrkan har ett rum för stillhet på plan 4, direkt utanför A-hissarna. Här erbjuder vi alla ett rum där du kan hämta kraft mitt i sjukhusmiljön. Välkommen in för bön, stillhet och meditation.

Kontakt med olika kyrkor och religioner

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och vi hjälper dig gärna att kontakta din hemförsamling, andra kyrkor eller företrädare för andra religioner.  

När du lämnar sjukhuset

Om du behöver stöd efter att du lämnat sjukhuset eller om du vårdas i hemmet, hjälper vi dig med det. Du kan få både enskilt stöd eller i grupp. Vi kan informera om stödgrupper i sorg för både barn, ungdomar och vuxna, eller annat stöd som kan vara aktuellt i din livssituation.

Kontakta sjukhuskyrkan på Nacka sjukhus

Sjukhusdiakon Jenny Holmberg Wedén
08-546 061 49, Jenny.HolmbergWeden@svenskakyrkan.se