Samtal & stöd

Ibland behöver man någon att prata med. Någon som har tid att lyssna och kan ge stöd. Du är inte ensam, tveka inte att kontakta en präst eller diakon. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

En kvinnlig diakon och en man sitter ner och samtalar.

Samtal

Du är inte ensam. Vi upplever nog alla någon gång att vi behöver någon att prata med. Ofta vänder vi oss till vänner eller någon i vår närhet. Ibland räcker inte det. Då kan det kännas bra att prata med någon utomstående som har tid att lyssna och kan ge professionellt stöd. Det kan ge dig nya sätt att se på din situation.

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

Råd och stöd

Ibland behöver man någon att prata med. Någon som har tid att lyssna och kan ge vägledning. Det kan handla om kontakt med myndigheter, ekonomi, relationer eller något annat i din livssituation. 

Sjukhuskyrkan Nacka sjukhus

Ibland rår vi inte över livet, det är skört och sårbart. Sjukhuskyrkan på Nacka sjukhus är öppen för alla, vi finns till för dig som är patient, närstående eller vårdpersonal.

Förälder och barn på stranden

Kyrkans familjerådgivning

Ibland uppstår problem i våra relationer och det är inte alltid lätt att hantera på egen hand. Det kan röra dig som ensamstående eller dig som lever i par eller familj. Ett sätt att ta tag i problemen är att vända dig kyrkans familjerådgivning, som erbjuder samtalsstöd.

En vårblomma med lila och vita kronblad.

Vid sorg

När sorgen drabbar kan det ge en känsla av overklighet. Det som tidigare gav balans och harmoni finns inte kvar.

Vad är diakoni?

Samtal med diakoner i Nacka församling