Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nacka församling Besöksadress: G:a Värmdövägen 14 b, 13137 Nacka Postadress: Box 31, 13106 Nacka Telefon:+46(8)54606100 E-post till Nacka församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Så styrs församlingen

Vem är det som bestämmer i kyrkan? Som medlem i Svenska kyrkan är det du som väljer dem som ska fatta besluten.

Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet (församlingens styrelse).

Kyrkorådet ger förslag på hur pengar ska fördelas, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på.

Kyrkoherden är församlingens chef. Tillsammans med sina medarbetare ska hon eller han lägga upp arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Kyrkogårdsutskottet har hand om begravningsverksamheten i Nacka församling. Kyrkorådet utser förtroendevalda till ledamöter och ersättare i Kyrkogårdsutskottet