Meny

Så startade Guds Hus i Fisksätra

Samverkan och grannsämja trots olikheter
Det religiösa Sverige har förändrats i grunden de senaste 30 åren. De flesta av oss möter i vardag och högtid människor med annan tro och andra kulturella rötter än de traditionellt svenska och västerländska. I Fisksätra i Nacka kommun har det sedan 1990-talet funnits goda relationer mellan kristna och muslimer. En samverkan i respekt för varandras identitet. Relationerna har fördjupats de senaste fem-sex åren genom samverkansprojekt och dialog om tro och liv. Likaså har Nacka församling och S:t Konrads katolska församling haft ett ekumeniskt samarbete sedan länge. Varje söndag firas både katolsk och svenskkyrklig gudstjänst i kyrksalen i Fisksätra.

Källan - Fisksätra råd och stödcenter
Dialog och samverkan har skapat insikter om likheter och olikheter i tro och tankar. Bland likheterna finns tron att varje människa är skapad av Gud och att människor behöver fred och leva som goda grannar med varandra. Speciellt viktigt är solidariteten med dem som lever i utsatthet.Tillsammans med Stockholms Stadsmission startade de tre samfunden Källan i Fisksätra hösten 2008. Källan finns i Nacka församlings lokaler i Fisksätra kyrka. Centret driver föräldragrupper, språkträning, enskilda samtal mm. En viktig uppgift är att förmedla kontakter till sociala myndigheter, juridisk hjälp, sjukvård och andra instanser. De som arbetar i centret är både muslimer och kristna. Det lokala fastighetsbolaget, Stena fastigheter, bidrar ekonomiskt till verksamheten. Under 2011 kommer verksamheten att utvecklas med nya grupper och seminarier. Denna nya verksamhet finansieras genom Europeiska integrationsfonden.


Guds hus

Ur samverkan i Källan växte idén att skapa en naturlig mötesplats för muslimer och kristna i Fisksätra. Det skulle också lösa de tre samfundens lokalbehov. Projektet kallas Guds Hus och innebär en ombyggnad av Fisksätra kyrka till ett kyrkorum som kan delas av katoliker och protestanter. Dessutom planerar Muslimernas förening att bygga en ny moské i anslutning till kyrkan. I detta Guds Hus ska sedan både muslimer och kristna kunna leva som goda grannar under samma tak. För att stödja de positiva sociala effekterna bidrar Nacka kommun med ett ekonomiskt bidrag.


Ungdomsarbete

Familjer i Fisksätra har låg medelålder och många barn och tonåringar. En grupp med muslimska och kristna ungdomar träffas varje vecka för att samtala om livs- och trosfrågor. De lär av varandra och visar att olika bakgrund och religioner kan skapa respekt och möjligheter till samarbete.


Möjligheter tack vare olikheter
Att samverka är inte detsamma som att sammanblanda. Moskén med mark planeras därför att bekostas och ägas av Muslimernas förening. Relationerna mellan S:t Konrads församling och Nacka församling ska regleras av hyresavtal. Varje samfund ska sedan driva sin egen verksamhet och sitt eget gudstjänst och böneliv. Då erbjuds alla att fördjupa sig i sin egen tro och tradition. Där intressen och värderingar sammanfaller kan samverkan fortsätta och utökas. I samarbete kan alla bättre utföra sina uppgifter.


Vill du veta mer?

Carl Dahlbäck, kyrkoherde.
070-688 53 10, carl.dahlback@svenskakyrkan.se

Projektledare för Källan i Fisksätra är diakon Pernilla Landin, socionom/diakon 070-421 75 53, pernilla.landin@svenskakyrkan.se