Så startade Guds Hus i Fisksätra

Samverkan och grannsämja trots olikheter
Det religiösa Sverige har förändrats i grunden de senaste decennierna. De flesta av oss möter i vardag och högtid människor med annan tro och andra kulturella rötter än de traditionellt svenska och västerländska. I Fisksätra i Nacka kommun har det sedan 1990-talet funnits goda relationer mellan kristna och muslimer. En samverkan i respekt för varandras identitet. Relationerna har fördjupats under åren genom olika samverkansprojekt och dialog om tro och liv. Likaså har Nacka församling och S:t Konrads katolska församling haft ett ekumeniskt samarbete sedan länge. Varje söndag firas både katolsk och svenskkyrklig gudstjänst i kyrksalen i Fisksätra.

 

Guds Hus Råd & stödcenter

Dialog och samverkan har skapat insikter om likheter och olikheter i tro och tankar. Bland likheterna finns tron att varje människa är skapad av Gud och att människor behöver fred och leva som goda grannar med varandra. Speciellt viktigt är solidariteten med dem som lever i utsatthet. Guds Hus Råd & stödcenter är ett samarbete mellan Nacka församling, Muslimernas förening i Nacka och Stockholms katolska stift. De flesta aktiviteter sker i Fisksätra kyrka. Centret driver föräldragrupper, språkträning, enskilda samtal mm. En viktig uppgift är att förmedla kontakter till sociala myndigheter, juridisk hjälp, sjukvård och andra instanser. De som arbetar i centret är både muslimer och kristna. Syftet med verksamheten är att ge deltagare bättre förutsättningar till integration och inkludering i det svenska samhället och därigenom motverka social utestängning och segregation i Fisksätra.

 

Guds Hus
Byggnaden Guds Hus växte fram för att skapa en naturlig mötesplats för muslimer och kristna i Fisksätra. Det skulle också lösa de tre samfundens lokalbehov. Projektet kallas Guds Hus och innebär en ombyggnad av Fisksätra kyrka till ett kyrkorum som kan delas av katoliker och protestanter. Dessutom planerar Muslimernas förening att bygga en ny moské i anslutning till kyrkan. I detta Guds Hus ska sedan både muslimer och kristna kunna leva som goda grannar under samma tak.

 

Möjligheter tack vare olikheter
Att samverka är inte detsamma som att sammanblanda. Moskén med mark planeras därför att bekostas och ägas av Muslimernas förening i Nacka. Relationerna mellan S:t Konrads församling och Nacka församling regleras av hyresavtal. Varje samfund ska driva sin egen verksamhet och sitt eget gudstjänst- och böneliv. Då erbjuds alla att fördjupa sig i sin egen tro och tradition. Där intressen och värderingar sammanfaller kan samverkan fortsätta och utökas. I samarbete kan alla bättre utföra sina uppgifter.

 

Vill du veta mer?
Carl Dahlbäck, kyrkoherde Nacka församling.
070-688 53 10, carl.dahlback@svenskakyrkan.se

Erik Linde, präst och verksamhetsledare i Fisksätra kyrka
073-732 42 79, erik.linde@svenskakyrkan.se