pilgrimsvandring

Tillsammans vandrar vi i långsam takt och reflekterar.

Som en öppen diakonal mötesplats har metoder tagits fram för att komma ut i naturen, röra på kroppen, fördjupa andlighet och få gemenskap med andra. I Fisksätra har man sedan några år pilmgrimsvandringar två onsdagar i månaden.

En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom eller att känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.

En pilgrimsvandring kan vara ett tillfälligt avbrott i ett hektiskt liv. Oavsett vem du är och varför du ger dig ut kan vandringen och mötena längs vägen bli en fin andlig upplevelse. 

Tillsammans vandrar vi i långsam takt och reflekterar. Ta med termos så bjuder vi på kaffe.

Kontakt och mer information: Magnus Helmner
magnus.helmner@svenskakyrkan.se, 08-546 06 186