Kontakta medarbetare i Nacka församling

Direktnummer och e-post till församlingens medarbetare.

Kyrkoherde

Carl Dahlbäck

Carl Dahlbäck

Nacka församling

Medarbetare i Nacka kyrka, Medarbetare i Älta kyrka, Medarbetare i Fisksätra kyrka, Kyrkoherde

Präster

Kyrkomusiker

Körledare

Diakoner

Diakoniassistent

Diakonhund

Husmor och kyrkvaktmästare i Nacka kyrka

Husmor och vaktmästare i Forumkyrkan

Husmor och kyrkvaktmästare i Fisksätra kyrka

Kyrkvaktmästare i Älta kyrka

Barn och ungdom

Församlingsassistent

Kommunikation

Personal

Administration

Kyrkogårdschef