Meny

Kontakta medarbetare i Nacka församling

Direktnummer och e-post till församlingens medarbetare.

Kyrkoherde

Carl Dahlbäck

Carl Dahlbäck

Nacka församling

Medarbetare i Nacka kyrka, Medarbetare i Älta kyrka, Medarbetare i Fisksätra kyrka, Kyrkoherde

Helène Sundström

Helène Sundström

Nacka församling

Kyrkoherdesekreterare

Präster

Gudni  Agnarsson

Gudni Agnarsson

Nacka församling

Medarbetare i Nacka kyrka, Präst

Mer om Gudni Agnarsson

Föräldraledig

Eva-Karin Fackel

Eva-Karin Fackel

Nacka församling

Medarbetare i Älta kyrka, Präst

Mer om Eva-Karin Fackel

Tjänstledig

Anna  Frosteblad

Anna Frosteblad

Nacka församling

Präst, Medarbetare i Älta kyrka

Olli Hallamaa

Olli Hallamaa

Nacka församling

Finskpspråkig verksamhet, Präst

Cecilia  Holmberg

Cecilia Holmberg

Nacka församling

Medarbetare i Nacka kyrka, Präst

Ylva Jansson

Ylva Jansson

Nacka församling

Medarbetare i Forumkyrkan, Medarbetare Nacka kyrka, Präst

Pia-Sophia Passmark

Pia-Sophia Passmark

Nacka församling

Präst, Medarbetare i Fisksätra kyrka

Jennifer Schulze

Nacka församling

Präst - pastorsadjunkt

Telva  Troncoso

Telva Troncoso

Nacka församling

Präst, Medarbetare

Teolog

Maria Stenbom

Maria Stenbom

Nacka församling

Medarbetare i Nacka kyrka, Teolog

Kyrkomusiker

Charlotte Granberg

Charlotte Granberg

Nacka församling

Medarbetare i Älta kyrka, Kyrkomusiker

Heléne Hammarström

Heléne Hammarström

Nacka församling

Medarbetare i Nacka kyrka, Kyrkomusiker

John Pååg

John Pååg

Nacka församling

Kyrkomusiker, Medarbetare i Fisksätra kyrka

Per Rönnblom

Per Rönnblom

Nacka församling

Medarbetare i Nacka kyrka, Kyrkomusiker

Gunilla Werner

Gunilla Werner

Nacka församling

Medarbetare i Nacka kyrka, Kyrkomusiker

Diakoner

Susan Bergkvist

Nacka församling

Medarbetare i Nacka kyrka, Diakon

Håkan Calmroth

Håkan Calmroth

Nacka församling

Diakon, Medarbetare i Älta kyrka

Anna Hirsch

Anna Hirsch

Nacka församling

Medarbetare i Forumkyrkan, Medarbetare i Nacka kyrka, Diakon

Jenny Holmberg

Jenny Holmberg

Nacka församling

Diakon, Sjukhusdiakon

Diakoniassistent

Magnus Helmner

Magnus Helmner

Nacka församling

Diakoniassistent

Diakonhund

Mio Calmroth

Mio Calmroth

Nacka församling

Diakonhund, Medarbetare i Älta kyrka

Husmor och kyrkvaktmästare i Nacka kyrka

Suren Amaryan

Suren Amaryan

Nacka församling

Kyrkvaktmästare i Nacka kyrka, Medarbetare i Nacka kyrka

Micaela Jarlemark

Micaela Jarlemark

Nacka församling

Husmor i Nacka kyrka, Medarbetare i Nacka kyrka

Elisabet Olsson

Nacka församling

Kyrkvaktmästare i Nacka kyrka, Medarbetare i Nacka kyrka

Lutcho Sandoval

Lutcho Sandoval

Nacka församling

Kyrkvaktmästare i Nacka kyrka, Medarbetare i Nacka kyrka

Husmor och kyrkvaktmästare i Fisksätra kyrka

Mattias  Ristholm

Mattias Ristholm

Nacka församling

Medarbetare i Fisksätra kyrka, Kyrkvaktmästare i Fisksätra kyrka, Kyrkvaktmästare

Rosita Sköldebo

Rosita Sköldebo

Nacka församling

Husmor, Medarbetare i Fisksätra kyrka, Husmor i Fisksätra kyrka

Kyrkvaktmästare i Älta kyrka

Kokob  Kidane

Kokob Kidane

Nacka församling

Medarbetare i Älta kyrka, Kyrkvaktmästare i Älta kyrka

Gekerhwin Mousa

Gekerhwin Mousa

Nacka församling

Kyrkvaktmästare, Kyrkvaktmästare i Älta kyrka, Medarbetare i Älta kyrka

Barn och ungdom

Pernilla Agnesund

Pernilla Agnesund

Nacka församling

Medarbetare i Forumkyrkan, Barn och familj

Frida Grundel

Frida Grundel

Nacka församling

Medarbetare i Älta kyrka, Barn och familj

Mer om Frida Grundel

Rytmikpedagog

Madeleine Hed

Madeleine Hed

Nacka församling

Församlingspedagog, Medarbetare i Nacka kyrka

Michel Hofmann

Michel Hofmann

Nacka församling

församlingspedagog , Medarbetare i Älta kyrka

Andreas Kvist

Andreas Kvist

Nacka församling

Medarbetare i Forumkyrkan, Medarbetare Nacka kyrka, Församlingspedagog

Isak  Liljegren

Isak Liljegren

Nacka församling

Medarbetare i Nacka kyrka, Barn och ungdomverksamhet, Ungdomsassistent

Johan  Lindström

Johan Lindström

Nacka församling

Församlingspedagog, Medarbetare i Nacka kyrka

Sara  Sanchez

Sara Sanchez

Nacka församling

Medarbetare i Forumkyrkan, Barn & Familj

Gustaf Skillemar

Gustaf Skillemar

Nacka församling

Ungdomsassistent, Medarbetare i Nacka kyrka

Tina Sundström

Tina Sundström

Nacka församling

Medarbetare i Fisksätra kyrka, Församlingspedagog

Församlingsassistent

Ted Balkert

Ted Balkert

Nacka församling

Medarbetare i Älta kyrka, Församlingsassinstent

Kommunikation

Alice Braun

Alice Braun

Nacka församling

Kommunikatör

Nadia Mitrovski

Nadia Mitrovski

Nacka församling

Kommunikatör

Marie-Louise Ågren

Marie-Louise Ågren

Nacka församling

Kommunikationsassistent

Personal

Mari Thunberg

Mari Thunberg

Nacka församling

HR-specialist

Administration

Eva-Lena af Donner

Nacka församling

Bokning - dop, vigsel, begravning

Jessica Elding

Jessica Elding

Nacka församling

Kamrer

Carina Eriksson

Nacka församling

Förvaltningsassistent

Anne Lutteman

Anne Lutteman

Nacka församling

Administration, Handläggare - administration, telefoni och IT

Peter Lygon

Peter Lygon

Nacka församling

Administrativ chef

Mats Malm

Mats Malm

Nacka församling

Ekonomiassistent

Cecilia Zetterlund

Nacka församling

Löneassistent

Kyrkogårdschef

Mats  Odmark

Mats Odmark

Nacka församling

Kyrkogårdschef

Mer om Mats Odmark

Tf. kyrkogårdschef