Parkeringsförbud

vid Nacka kyrka sommar-21 p.g.a. markarbete.