Om du är uppdragstagare hos oss 

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att du ska kunna vara uppdragstagare (musiker, föreläsare etc.) hos oss.  
 
Uppgifter om dig 
Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder: 
 
Om ett uppdragstillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt deltagande i vår verksamhet behöver vi kunna kontakta dig. Behandlingen utförs för att uppfylla ett avtal med dig. 
Vi behöver inte dina bankuppgifter för att kunna betala ut ett arvode till dig. Däremot ditt personnummer och adress för att kunna registrera dina personuppgifter i församlingens lönesystem. Har du inte Swedbank som bank, behöver du själv anmäla dina bankkontouppgifter på Swedbanks hemsida för att få arvodet på ditt bankkonto. I annat fall kommer du att få en utbetalningsavi hemskickad. 
Vi tar ofta foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där du finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial. 
 
Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan avtalet om uppdraget inte ingås. 
 
Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan. 
 
Vilka personuppgifter behandlar vi? 
När du tar ett uppdrag hos ​Nacka församling​ lämnar du också in personuppgifter om dig till oss. Detta görs vanligen på en blankett eller i annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna. 
 
För dig som uppdragstagare rör det sig vanligtvis om namn, adress, telefonnummer och e-postadress.  Under ditt uppdrag kan vi även komma att behandla foton och filmer där du finns med. 
 
Hur länge behandlar vi personuppgifterna? 
Alla personuppgifter sparas hos ​Nacka församling​ under tiden du är uppdragstagare hos oss. Vi kommer endast att hantera dina personuppgifter så länge som de måste hanteras enligt avtals- och lagkrav, detta på grund av att vissa personuppgifter behöver sparas en längre tid  
 
Vilka andra får del av dina personuppgifter? 
För att sköta våra uppgifter som uppdragsgivare anlitar vi leverantörer av IT-system och andra tjänster. Beroende på typ av tjänst kan sådana leverantörer komma att få tillgång till eller hantera dina personuppgifter. Alltid när vi delar dina personuppgifter med en leverantör eller annan som behandlar uppgifterna för vår räkning ingår vi avtal som ställer krav på att hanteringen följer tillämpliga lagar och våra instruktioner. 
 
Vilka rättigheter har du? 
​​Nacka församling​ ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.