Nacka norra kyrkogård
Foto: Eddie Granlund

Nacka Norra kyrkogård

Nacka Norra kyrkogård är en vacker parkliknande kyrkogård med krattade grusgångar, ansade häckar och grönskande alléer. Trots bebyggelse och den trafikerade Värmdövägen är kyrkogården en rofylld och vilsam plats. På området finns gravkvarter för urngravar och kistgravar, en minneslund och askgravplatsen "Tidevarv".

Nacka församlings största begravningsplats
Nacka Norra kyrkogård ligger i Finntorp i Nacka, alldeles intill Nacka kyrka. Kyrkogården kom till 1901 eftersom Södra kyrkogården hade blivit för liten. Nacka norra kyrkogård är idag Nacka församlings största begravningsplats om man räknar antalet gravsatta. 

Gravkvarter i olika stilar med urn- och kistgravar
Om man går runt bland kyrkogårdens gravkvarter med urn- och kistgravar kan man se de olika stilideal som härskat under åren som gått – allt från mjuka böljande former till strama högtidliga linjer. De äldsta gravkvarteren ligger nära Nacka kyrka, framförallt i området mot norr. Längre österut hittar man senare gravkvarter, skapade i olika skeden av kyrkogårdens utveckling.

På Nacka norra kyrkogård finns det plats för nya urngravar men nya kistgravar hänvisas till Storkällans begravningsplats.

En minneslund med plats för stillhet 

Öster om kyrkan ligger minneslunden. I minneslundens mitt finns en kvarnsten där porlande vatten sakta rinner ner. Runt om finns tre utsmyckningsplatser där anhöriga har möjlighet att lämna snittblommor och tända ljus. Här finns också platser att slå sig ner på i lugn och ro. Läs mer om minneslunden här.

Askgravplatsen Tidevarv
På Nacka norra kyrkogård ligger askgravplatsen ”Tidevarv” som invigdes 2010. Platsen för Tidevarv är central på kyrkogården och har valts med omsorg – den binder samman kyrkogårdens västra del med den östra och syns från flera olika håll. Tidevarv är utformat som kvarnhjul – en symbol för det gamla Nacka – och är indelat i tolv sektorer som ska symbolisera ett varv av tid. Det finns inga lediga gravplatser kvar i Tidevarv.

Fakta om Nacka norra kyrkogård

Område: Finntorp i centrala Nacka
Invigning: ca1901
Karaktär: Parkliknande
Sevärdheter: Kyrka i jugendstil, gravar av kulturhistoriskt värde, askgravplatsen ”Tidevarv” och en minneslund.
Kyrka: Arkitekt Gustaf Wikman, utsmyckning Agi Lindgren
Församlingshem: Arkitekt Carl Nyrén
Kapell: Arkitekt Georg A Nilsson

Kontakta Nacka kyrkogårdsförvaltning

Telefontid och besök vardagar kl 9-12 (ej ons)
Onsdagar 10-12.
Telefon: 08-546 06 100, knappval 2
E-post: nackakyrkogard@svenskakyrkan.se
 
För bokning av begravning och gravsättning, ring 08-546 06 100, knappval 1. Öppet mån, tis, tors 9-12 och 13-16, ons 10-12 och 13-16, samt fre 9-12. 

Besöksadress: Gamla Värmdövägen 14 a
, 131 37 Nacka

Postadress:
 Nacka Kyrkogårdsförvaltning, Box 31
, 131 06 Nacka


Vi arbetar på Nacka kyrkogårdsförvaltning