Foto: Susanne Engman

Nacka församlings miljöarbete

Nacka församling har ett flitigt miljöarbete som alltid är under utveckling. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att värna om vår skapelse.

Nacka församlings vision är att förmedla ett hopp och en framtidstro utifrån en helhetssyn på skapelsen och att vara trovärdiga i arbetet för miljö och en hållbar miljö. Vi är nu diplomerade i Fas 2 i Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling. Det är ett pågående arbete där vi kontinuerligt lägger upp nya delmål, utför åtgärder och följer upp. Läs mer: Miljörevision fas 2 Nacka

Svenska kyrkans miljödiplomering liknar de miljöcertifieringssystem som används i näringslivet, men utifrån en teologisk grund och motivation. Det unika med vår diplomering är att den bygger på en teologisk grund, rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv, har en pedagogisk struktur med reflektion och samtal som grund och leder till en lärande organisation som kan utvecklas långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling

Nedan kan du se en film om miljödiplomering inom Svenska kyrkan. 

Vad gör vi i Nacka församling? 

Miljöpolicy

• Vi ska värna och förvalta skapelsen genom att arbeta för en hållbar utveckling i all verksamhet. En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

• Främja ett väl fungerade kretslopp, biologisk mångfald och god hushållning med naturresurser och energi.

• Göra miljöarbetet känt genom att informera, utbilda, kommunicera och inspirera församlingsbor och -arbetare.

• Investera i miljöförbättrande åtgärder

• Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.

• Ständigt förbättra utnyttjandet av resurser inom församlingen

• Följa aktuell lagstiftning i vårt miljö- och hållbarhetsarbete

Miljöledningsgruppen

Vår mijljöledningsgrupp ansvarar för att miljöarbetet går framåt inom församlingen, för att följa upp våra mål, inspirera och informera om församlingens hållbarhetstänk och för att vidareutveckla miljöarbetet och komma på innovativa lösningar.

Ett axplock

• Vi arbetar för att all mat som serveras inom våra kyrkor ska vara vegetariska.

• Vi använder Fairtrade, ekologiska eller närodlade blommor till altaret så långt det är möjligt.

• Vi samlar in återvunna möbler, kläder, elektronik med mera för utdelning till behövande familjer.

• Vi använder solpaneler på taket till vår ekonomibyggnad.

• Istället för diesel till våra bilar och traktorer använder vi EcoPar Bio, ett förnybart, syntetiskt drivmedel tillverkat av slakteri- och oljeväxtavfall.

• Vi ställer miljökrav vid upphandling av kontorsmaskiner, ser till att så mycket kontorsmaterial som möjligt är ekologiskt, KRAV-märkt, Fairtrade eller motsvarande, använder endast miljömärkt papper och köper inte in kontorsmaterial av PVC.plast.

• Församlingen är diplomerade i Kyrka för Fairtrade och säljer produkter i församlingshemmet.

• Vi källsorterar.

• Vi köper altarblommor som är ekologiska, Fairtrade eller motsvarande i den mån det går.

• Vi klimatkompenserar alla flygresor.

Goda tips för miljön

Vi i Nacka församling brinner för miljöfrågan och vill gärna inspirera er att skapa en mer hållbar tillvaro. Här hittar du bra saker på vägen. Har du miljötips som du vill dela med dig av? Maila oss så lägger vi upp det! 

 • Ät vegetariskt – köp närodlat och ekologiskt. 
 • Olda dina egna grönsaker, och blommor som bin, humlor och andra insekter gillar. 
 • Sänk värmen med en grad hemma. 
 • Ta med egna påsar till mataffären för att spara plast – även till grönsakerna. 
 • Stäng av skärmsläckaren och slå på viloläget på datorn. 
 • Källsortera. 
 • Cykla, åk kollektivt eller samåk. 
 • Planera dina måltider för att minska på matsvinnet. 
 • Ha tre shoppingfria dagar i veckan. 
 • Låt inte kranen stå på medan du diskar, tvålar in dig eller borstar tänderna. 
 • Köp begagnade kläder, eller byt med dina vänner. 
 • Stäng av elektroniska apparater när du inte använder dem. 
 • Sätt upp ett insektshotell. 

Lär dig mer och få fler tips på Naturskyddsföreningens hemsida.