Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nacka församling Besöksadress: G:a Värmdövägen 14 b, 13137 Nacka Postadress: Box 31, 13106 Nacka Telefon: +46(8)54606100 E-post till Nacka församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nacka församlings miljöarbete

Nacka församling har ett flitigt miljöarbete som alltid är under utveckling. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att värna om vår skapelse.

Nacka församlings vision är att förmedla ett hopp och en framtidstro utifrån en helhetssyn på skapelsen och att vara trovärdiga i arbetet för miljö och en hållbar miljö. Vi är nu diplomerade i Fas 2 i Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling. Det är ett pågående arbete där vi kontinuerligt lägger upp nya delmål, utför åtgärder och följer upp. Läs mer: Miljörevision fas 2 Nacka

Miljöpolicy

• Vi ska värna och förvalta skapelsen genom att arbeta för en hållbar utveckling i all verksamhet. En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

• Främja ett väl fungerade kretslopp, biologisk mångfald och god hushållning med naturresurser och energi.

• Göra miljöarbetet känt genom att informera, utbilda, kommunicera och inspirera församlingsbor och -arbetare.

• Investera i miljöförbättrande åtgärder

• Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.

• Ständigt förbättra utnyttjandet av resurser inom församlingen

• Följa aktuell lagstiftning i vårt miljö- och hållbarhetsarbete

Miljöledningsgruppen

Vår mijljöledningsgrupp ansvarar för att miljöarbetet går framåt inom församlingen, för att följa upp våra mål, inspirera och informera om församlingens hållbarhetstänk och för att vidareutveckla miljöarbetet och komma på innovativa lösningar.

Ett axplock

• Vi arbetar för att all mat som serveras inom våra kyrkor ska vara vegetariska.

• Vi använder Fairtrade, ekologiska eller närodlade blommor till altaret så långt det är möjligt.

• Vi samlar in återvunna möbler, kläder, elektronik med mera för utdelning till behövande familjer.

• Vi använder solpaneler på taket till vår ekonomibyggnad.

• Istället för diesel till våra bilar och traktorer använder vi EcoPar Bio, ett förnybart, syntetiskt drivmedel tillverkat av slakteri- och oljeväxtavfall.

• Vi stället miljökrav vid upphandling av kontorsmaskiner, ser till att så mycker kontorsmaterial som möjligt är ekologiskt, KRAV-märkt, Fairtrade eller motsvarande, använder endast miljömärkt papper och köper inte in kontorsmaterial av PVC.plast.

• Församlingen är diplomerade i Kyrka för Fairtrade och säljer produkter i församlingshemmet.

• Vi källsorterar.

• Vi köper altarblommor som är ekologiska, Fairtrade eller motsvarande i den mån det går.

• Vi klimatkompenserar alla flygresor.