Nacka församlings miljöarbete

Nacka församling arbetar flitigt med sitt miljöarbete, som alltid är under utveckling. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att värna om vår skapelse.

Vad gör vi för klimatet i Nacka församling?

Vi jobbar flitigt med vår miljöstrategi och strävar ständigt efter förbättring.

Miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete med miljö- och andra hållbarhetsfrågor.

Församlingens mål är att vara klimatneutrala till år 2030.

Pilgrimsvandra Global Go för framtiden!

Söndag 25 februari, 12.00-17.00 från Nacka kyrka.

Globala målen i Nacka församling

Nacka församling strävar kontinuerligt efter att främja hållbarhet och förbättra både miljön och livskvaliteten för de människor som vänder sig till oss.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Jordklotet.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.