Madeleine Hed tilldelas 2021 års ungdomsledarstipendium!

Madeleine Hed är ungdomspedagog i Nacka församling, något vi är mycket stola över!

Madeleine Hed tilldelades 2021 års ungdomsledarstipendium med motiveringen:

"Madeliene är en kreativ och varm kollega i Nacka församling som skapar en trypp plats där unga trivs och får växa som individer och kristna. Hennes kompetens och lösningsfokus har varit extra synligt under ett år av pandemi. En ledare med humor som skapar starka band till ungdomsledarna."