Livsstegen

Välkommen till Livsstegen i Nacka församling! Start 24 januari. Kontakta oss för mer information och introduktionssamtal.

Vad är Livsstegen?

Livsstegen är ett självhjälpsprogram för alla oss som känner att livsproblem, stora som små, har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende eller maktlöshet inför livets stora frågor. 

I Livsstegen är de tolv stegen översatta till att gälla alla människor oavsett livsproblematik och har inget med kemiskt beroende att göra. 
En Livsstegsgrupp har 5-10 deltagare och möts 90 minuter en gång i veckan under tolv veckor. 

Var och en i gruppen bearbetar en specifik utmaning i sitt eget liv och delar sin Livsberättelse. Vi utgår från boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa av Olle och Fotiní Carlsson. 

Det är kostnadsfritt att delta i Livsstegen i Nacka församling. 

Innan du går Livsstegen träffas vi för ett obligatoriskt introduktionsmöte.

Information och bokning av introduktionssamtal:
Teresa Brunzell, tfn 08-546 061 18 eller teresa.brunzell@svenskakyrkan.se