Torsdagar 18.00

i Nacka kapell

Vad är Livsstegen?

Livsstegen är ett självhjälpsprogram för oss alla som vill utvecklas och växa som människa, längtar efter inre hälsa och vill göra en livsförändring. Du kanske ibland brottas med stora och små bekymmer och funderar på livets stora frågor. Vill du tillsammans med andra dela dina tankar om maktlöshet, tillit, ofullkomlighet, försoning, tacksamhet och medkänsla.

I Livsstegen är de tolv stegen översatta till att gälla alla människor oavsett livsproblematik och har inget med kemiskt beroende att göra. Livsstegens tolv steg syftar till ökad existentiell hälsa för varje människa som vill fördjupa eller förändra något i sitt liv.

En Livsstegsgrupp har 5-10 deltagare och möts 90 minuter en gång i veckan under tolv veckor. Vi ses torsdagar kl 18.00, våren 2023 startar 12/1.

Var och en i gruppen bearbetar en specifik utmaning i sitt eget liv och delar sin Livsberättelse. Vi utgår från boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa av Olle och Fotiní Carlsson. 

Det är kostnadsfritt att delta i Livsstegen. Innan du går Livsstegen träffas vi för ett obligatoriskt introduktionsmöte.

Information och bokning av introduktionssamtal: 
Teresa Brunzell, 08-546 06 118, teresa.brunzell@svenskakyrkan.se

Se film om Livsstegen.

Nedan kan du skicka in en intresseanmälan. Nästa grupp startar i januari 2023.