Livsstegen

Välkommen till Livsstegen i Nacka församling! Intresseanmälan öppen!

Vad är Livsstegen?

Livsstegen är ett självhjälpsprogram för alla oss som känner att livsproblem, stora som små, har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende eller maktlöshet inför livets stora frågor. 

I Livsstegen är de tolv stegen översatta till att gälla alla människor oavsett livsproblematik och har inget med kemiskt beroende att göra. 
En Livsstegsgrupp har 5-10 deltagare och möts 90 minuter en gång i veckan under tolv veckor. 

Var och en i gruppen bearbetar en specifik utmaning i sitt eget liv och delar sin Livsberättelse. Vi utgår från boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa av Olle och Fotiní Carlsson. 

Det är kostnadsfritt att delta i Livsstegen i Nacka församling. 

Innan du går Livsstegen träffas vi för ett obligatoriskt introduktionsmöte.

Information och bokning av introduktionssamtal:
Teresa Brunzell, tfn 08-546 061 18 eller teresa.brunzell@svenskakyrkan.se

Nedan kan du skicka in en intresseanmälan. Nästa grupp startar till hösten 2022. 

Kryssa i om du helst vill gå kvälls- eller dagsgrupp