Kyrkoval 2021

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdoms- verksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

Rösta i kyrkovalet

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra. I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

Val till kyrkofullmäktige, lokalt

Du väljer till kyrkofullmäktige i den församling eller det pastorat där du bor. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, till exempel vad församlingen ska erbjuda för barn, unga och äldre och hur musiklivet ska se ut.

Val till stiftsfullmäktige, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka i stiftet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor, allt från hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan till vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Så här röstar du

På valdagen röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort. Du får hem röstkortet i brevlådan några veckor före valet. Det är viktigt att du tar med dig din legitimation för att kunna bevisa att du är du.

Förtidsrösta

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den
6 september och pågår fram till och med valdagen. Du måste ha med dig ditt röstkort och din legitimation.

Information om var du kan förtidsrösta och öppettider finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval