Kyrkoval 2021

6-19 september ska du välja vem som styr Nacka församling. Här kan du läsa allt om valet och vilka du kan rösta på.

Tron finns i människors liv från deras första andetag till deras sista. Vi finns för den allra yngsta med öppen förskola, babymassage eller babysång. Vi har ungdomskvällar varje vecka och konfirmandverksamhet från januari till december. Vi finns där för alla som har behov av att prata om något känns tungt. Vi hjälper till med ansökningar, har matkasseutdelningar och erbjuder ekonomisk hjälp. Vi håller luncher dit många ensamma söker sig. Vi bjuder in alla 80-åringar i församlingen varje år på kalas. Vi träffar de mest ensamma som samhället har glömt bort. Vi träffar människor som är i djup sorg. Vi träffar också de allra lyckligaste, de som döper sin ögonsten eller paret som lovar varandra evig kärlek. Vi finns här för den som söker i tro men även i tvivel.  

Du väljer vår framtid. 

Förtidsröstningen är öppen!

Varmt välkommen in att förtidsrösta hos oss. Här hittar du våra öppettider!

De ställer upp i kyrkovalet 2021

Här kan du läsa mer om vilka som ställer upp i kyrkovalet i Nacka församling.

Det här är kyrkovalet

När Svenska kyrkan går till val fungerar det på samma sätt som i ett val till kommun och riksdag. Du som är medlem röstar på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du röstar på kyrkans motsvarighet till partierna, så kallade nomineringsgrupper. 

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det innebär att du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal och nationell nivå. Antingen genom att engagera dig eller genom att rösta i kyrkovalet. Eller båda!

Tre val

Du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år kan rösta i kyrkovalet. Du har möjlighet att lägga din röst i tre val:

Kyrkomötet
Kyrkomötet behandlar gemensamma frågor som rör bl.a. kyrkans ställningstaganden. T.ex. hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Stiftsfullmäktige i Stockholms stift
Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ i Stockholms stift och har till uppgift att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning.

Kyrkofullmäktige i Nacka församling
Kyrkofullmäktige beslutar om den församlingsverksamhet som finns nära dig. T.ex. vilka aktiviteter vi ska erbjuda barn och unga, på vilket sätt vi stöttar utsatta och hur äldreverksamheten ska se ut. Och självklart hur vi ska ta hand om vårt kulturarv. Det påverkar därmed ditt lokalsamhälle, din vardag. Vad är viktigt för dig som bor i Nacka?

 

Ett annorlunda val

Kyrkovalet i år sker under en pandemi. Det kommer att vara annorlunda än tidigare år och vi behöver alla hjälpas åt för att göra det så säkert som möjligt. Om du har möjlighet att brev- eller förtidsrösta hjälper du till att hålla valdagen så folkfri som möjligt. Tack!

vad handlar valet om? 

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

vem får rösta?

Du som är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i en församling i Sverige senast 13 augusti. Du som har fyllt 16 år senast på valdagen.

rösta i tre val

Du röstar i tre val, till församlingen, Stockholms stift och kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ). Röstsedlar finns i vallokalerna.

Kyrkofullmäktige styr församlingens arbete, vars grund-
läggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission.

Stiftsfullmäktige styr arbetet i respektive stift. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där fattas beslut om frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken.

röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 september 2021. På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift du tillhör och vilka val du får delta i. Där står också vallokalens adress och öppettider samt adress och öppettider för röstlokal och valdag. 

Du måste ha med dig ditt röstkort om du förtidsröstar. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal. Det är också viktigt att du har med dig legitimation.

brevrösta så fort du får röstkortet

Om du inte själv kan ta dig till vallokalen på valdagen, eller inte kan eller vill förtidsrösta, kan du brevrösta. Så fort du har fått hem ditt röstkort kan du brevrösta. 

Du beställer hem allt material för att brevrösta i ett brevröstningspaket som du kan få tag på via församlingsexpeditionen. 

Maila nacka.forsamling@svenskakyrkan.se eller ring 08-546 06 100 för att beställa ett paket. Du kan brevrösta när du fått ditt röstkort. Brevrösten ska vara hos stiftsstyrelsen senast fredag den 17 september 2021.

På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

förtidsrösta från 6 september

Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19 september. Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler kallas för förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen. Du behöver inte förtidsrösta i din församling, men du måste ha med dig ditt röstkort och kunna visa giltig legitimation. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal, där den räknas. 

rösta i din vallokal på valdagen 19 september

På valdagen 19 september röstar du i din vallokal. På röstkortet står det vilken som är din vallokal och vilken tid den har öppet.  Ta med giltig legitimation när du röstar. Du kan också rösta i en röstningslokal. Där kan alla rösta. Du behöver ha med dig giltig legitimation och röstkort. 

Kyrkovalshearing med Johanna Lundin

Den 5 september kl 16.00 håller vi en livesänd hearing i Nacka kyrka. Där får alla nomineringsgrupper presentera sig och berätta om sina program. Du har möjlighet att ställa frågor, både på plats och på nätet. Den kommer också gå att se i efterhand.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.