Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet bereder frågor inom begravningsverksamheten och krematorieverksamheten.

Begravningsombud

Du som inte är medlem i svenska kyrkan representeras av ett begravningsombud. Varje kommun har ett begravningsombud som utses av Länsstyrelsen. 
Ombudet skall granska att begravningsavgiften används rätt, 
samt bevaka rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Kyrkogårdsutskottets uppgifter

Kyrkogårdsutskottet ansvarar för begravningsverksamheten inom församlingen, ger råd och stöd i frågor om begravningsverksamheten och ansvarar för krematorieverksamheten. Utöver den obligatoriska begravningsverksamheten, som finansieras med begravningsavgiften, skall utskottet även erbjuda gravrättsinnehavare service i form av gravskötsel och andra arbeten på gravplatserna. Det är Kyrkorådet i Nacka församling som utser förtroendevalda ledamöter och ersättare i Kyrkogårdsutskottet.

Kyrkogårdsutskottet 

Ledamöter: 

Fria liberaler i Svenska kyrkan

Sten Grack, ordförande, sten@grack.se 

Borgerligt alternativ

Annika Jung, vide ordförande, nacka_sjukgymn@hotmail.com 

Socialdemokraterna

Jan Johansson, jan.johansson@kommunal.se 

Centerpartiet

Ulrika Morin, ullismorin@gmail.com 

Vänstern i Svenska kyrkan

Maria Hjalmarsson, maria.hjalmarson@gmail.com 

Ersättare: 

Socialdemokraterna

Anders Paulsson, a_anpa_paulsson@msn.com 

Borgerligt alternativ

Linda Olsson, moja.jernvag@telia.com 

Gröna Kristna

Göran Brusewitz, gorbru4@gmail.com 

Kristdemokraterna

Malin Gunnesson, malin.gunnesson@gmail.com 

Sverigedemokraterna

Anders Olofsson, hansanders.olofsson@gmail.com