Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet ansvarar för begravningsverksamheten inom församlingen, ger råd och stöd i frågor om begravningsverksamheten och ansvarar för krematorieverksamheten.

Begravningsombud

Du som inte är medlem i svenska kyrkan representeras av ett begravningsombud. Varje kommun har ett begravningsombud som utses av Länsstyrelsen. 
Ombudet skall granska att begravningsavgiften används rätt, 
samt bevaka rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombudet i Nacka församling heter Elisabeth Därth.
elisabeth.darth@nacka.se
tel: 076-171 17 10

Kyrkogårdsutskottets uppgifter

Kyrkogårdsutskottet ansvarar för begravningsverksamheten inom församlingen, ger råd och stöd i frågor om begravningsverksamheten och ansvarar för krematorieverksamheten. Utöver den obligatoriska begravningsverksamheten, som finansieras med begravningsavgiften, skall utskottet även erbjuda gravrättsinnehavare service i form av gravskötsel och andra arbeten på gravplatserna. Det är Kyrkorådet i Nacka församling som utser förtroendevalda ledamöter och ersättare i Kyrkogårdsutskottet.

Kyrkogårdsutskottet 2018-2021


Ledamöter

Sten Grack (FISK - Fria liberaler i Svenska kyrkan), ordförande
Ulla-Britt Persson (BA - Borgerligt alternativ), vice ordförande
Ann Gripenlöf (S)
Jan Johansson (S)
Göran Brusewitz (GK - Gröna Kristna)

 
Ersättare
Ingemar Morsten (FISK - Fria liberaler i Svenska kyrkan)
Petra Schultz (C)
Anders Paulsson (S)
Britt-Marie Stenlund (KR)
Maj-Lis Granskog (BA - Borgerligt alternativ)