Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet (församlingens styrelse) och kyrkogårdsutskottet.

Kontakt:
Ordförande

Monica Sundström
070-624 45 00, monicae.sundstrom@telia.com


Kyrkofullmäktige sammanträder

2018
Onsdag 16 maj kl 19.00 i Nacka församlingshem.
Alla är välkomna!