Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Hur vill ni att församlingen ska utvecklas?

Kyrkan skall tala med en tydlig och säker röst till församlingens medlemmar. Vi är övertygade om att det är genom att stå för en tydlig Luthersk tro som församlingen åter kan bli en betydelsefull del av Nackabornas liv. Det tar sin början i ett tydligt och traditionellt gudstjänstfirande som välkomnar alla utan att undvika de svåra budskapen och frågorna.

Vad är viktigast att satsa på i framtiden?

Vi vill att församlingen möter Nackaborna i tro, tvivel och sökande genom att stå stadigt i tron och hålla gudstjänster, mässor och olika fördjupningar. Gudstjänsterna är navet i kyrkans verksamhet och bör behandlas därefter. För att leda församlingsmedlemmarna i att fördjupa sin tro vill vi att man arrangerar exempelvis samtalsgrupper kring olika teman, föreläsningar, katekumenat, bibelstudier, gudstjänstgrupper, meditationsgrupper eller trädgårdsgrupper.

Vad vill ni satsa mindre på?

Guds Hus. Svenska kyrkan skall i respekt och nyfikenhet samverka med andra religiösa inriktningar, men det är något vi bara kan göra om vi står säkra och starka i vår egen tro och verksamhet. Guds Hus skall vara en plats där religioner möts som jämbördiga, men har drivits som ett välgörenhetsprojekt där Nacka församlings tillgångar använts till andras gagn. Ett gemensamt bygge kräver ett likvärdigt engagemang från alla håll – och likvärdig finansiering.

Vilka konkreta frågor vill ni driva?

Att Nacka församlings resurser ska läggas på verksamhet som är till gagn för församlingsmedlemmarna; som studiegrupper, diakoni, körverksamhet och verksamhet för barn- och unga. Vi vill att Älta kyrka förblir i en separat byggnad, som församlingen äger. Slutligen vi vill också driva på för att knyta Nackas nya kristna till församlingen som aktiva medlemmar. 

kontakt

Malin Gunnesson

malin.gunnesson@gmail.com

www.enlevandekyrka.se