Körer i Nacka kyrka

I Nacka kyrka finns körer för alla stämmor och åldrar med blandad repertoar.

Körerna övar i Nacka kyrka och deltar vid flera tillfällen under terminerna i församlingens gudstjänstliv och håller även egna konserter. Intresseanmälan görs till respektive körledare. 

___________________________________________________________________ 

Barnkören
För barn födda 2016 och 2017
Torsdagar 16.45
Roliga sånger blandas med lekfulla rörelser, enkel sångteknik och musikaliskt 
uttryck i syfte att uppleva och sprida glädje. Körpyssel i anslutning. Väntelista.
Körledare: helene.hammarstrom@svenskakyrkan.se
___________________________________________________________________ 

Diskantkören
För barn födda 2014 och 2015
Torsdagar 17.40
I Diskantkören jobbar vi på samma sätt som i Barnkören men mer tid 
läggs på den vokala utveckingen. Körpyssel i anslutning. Väntelista.
Körledare: Helene.Hammarstrom@svenskakyrkan.se
___________________________________________________________________ 

Kören Vox Amoris
För barn födda 2011, 2012 och 2013
Tisdagar 16.00
Vi övar bland annat sångteknik, gehör , musikaliskt uttryck. Enkel stämsång introduceras. ”Tisdagshäng” med mellis från 14.30. Väntelista. 
Körledare: Helene.Hammarstrom@svenskakyrkan.se
___________________________________________________________________ 

Nacka Cantores
Kör för ungdomar i högstadie- och gymnasieålder.
Måndagar 16.30
Vi utvecklar röst och stämsång och sjunger repertoar i blandade genrer.
Fika från 15.45.
Körledare: maja.wahlin@svenskakyrkan.se
___________________________________________________________________ 

Nacka Ungdomskör
Blandad kör för ungdomar från gymnasieåldern och uppåt.
Måndagar 18.15
Kören kombinerar en hög musikalisk nivå med genremässig bredd. Körvana och viss notläsning är nödvändig. Provsjungning. 
Körledare: kaj.daniel.moller@gmail.com
___________________________________________________________________ 

Nacka Voces 
Blandad kör för unga vuxna
Måndagar 18.30
Kören kombinerar en hög musikalisk nivå med genremässig bredd. Körvana och viss notläsning är nödvändig. Provsjungning. 
Körledare: maja.wahlin@svenskakyrkan.se
___________________________________________________________________ 

Nacka Kyrkokör
Blandad kör för vuxna
Tisdagar 17.15
Kören medverkar i gudstjänster och konserter och samverkar ibland med Nacka Kammarkör och Nacka Ungdomskör. Provsjungning.
Körledare: per.ronnblom@svenskakyrkan.se
Se också vår hemsida: www.nkvk.se
___________________________________________________________________ 

Nacka Kammarkör
Tisdagar 19.00
Blandad kör för vuxna som framför både sakral och profan musik. God notläsningsförmåga och körvana krävs. Provsjungning.
Körledare: per.ronnblom@svenskakyrkan.se
Se också vår hemsida: www.nkvk.se
___________________________________________________________________ 

 

Nacka kyrka och kapell

Nacka kyrka
Foto: Eddie Granlund

Nacka kyrka, kapell och församlingshem ligger i området Finntorp i Nacka. Här finns också församlingsexpedition och kyrkogårdsförvaltning.

Gamla Värmdövägen 14
Tel: 08-546 06 100

Öppet i kyrkan:
tisdag – söndag 10.00-16.00
Kom in om du vill tända ett ljus eller bara vara i kyrkan en stund.

Öppet i församlingshemmet:
måndag–fredag 8.00-16.00, lördag–söndag 10.00-16.00

Åk kommunalt
www.sl.se Från Slussen: Buss 409-411, 413-414, 420 och 422. Hållplats Finntorp.