En blandad ungdomskör som sjunger inomhus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Körer i Nacka församling

I Nacka församling finns körer för alla stämmor och åldrar med blandad repertoar. Körerna övar i de olika kyrkorna och deltar vid flera tillfällen under terminerna i Nacka församlings gudstjänstliv och håller även egna konserter.

Intresseanmälan görs till respektive körledare. 

Nacka kyrka

barnkören

För barn födda 2015 och 2016
Torsdagar 16.45-17.30
Roliga sånger blandas med lekfulla rörelser, enkel sångteknik och musikaliskt uttryck i syfte att uppleva och sprida glädje. Väntelista.
Körledare: Heléne Hammarström 

diskantkören

För barn födda 2013 och 2014
Torsdagar 17.40-18.30
I Diskantkören jobbar vi på samma sätt som i Barnkören men mer tid läggs på den vokala utveckingen. Körpyssel i anslutning. 
Körledare: Heléne Hammarström 

kören Vox Amoris

För barn födda 2010, 2011 och 2012
Tisdagar 16.00-17.00
Vi övar bland annat sångteknik, gehör, notläsning, stämsång, musikaliskt uttryck. Enkel stämsång introduceras. ”Tisdagshäng med Vox” inkl mellanmål, finns för den som kommer direkt från skolan.
Körledare: Heléne Hammarström 

nacka Cantores

Kör för ungdomar i högstadie- och gymnasieålder
Måndagar 16.30-17.45 
Vi utvecklar röst samt stämsång och sjunger blandad repertoar i blandade genrer. Ingen provsjungning.
Körledare: Gunilla Werner 

nacka Ungdomskör

Blandad kör för ungdomar från gymnasieåldern och uppåt
Måndagar 18.00-20.00
Blandad kör för ungdomar från gymnasieåldern och uppåt. Kören kombinerar en hög musikalisk nivå med genremässig bredd. Körvana och viss notläsning är nödvändig. Provsjungning
Körledare: Daniel Möller och Gunilla Werner 

nacka voces 

Blandad kör för unga vuxna
Måndagar 18.30-20.45
Kören kombinerar en hög musikalisk nivå med genremässig bredd. Körvana och viss notläsning är nödvändig. Provsjungning.
Körledare: Gunilla Werner och Daniel Möller 

nacka Kyrkokör

Blandad kör för vuxna
Tisdagar 17.45-19.00
Kören medverkar i gudstjänster samt konserter och samverkar ibland med Nacka Kammarkör och Nacka Ungdomskör. Provsjungning.
Körledare: Per Rönnblom
Se också vår hemsida: www.nkvk.se

nacka Kammarkör

Blandad kör för vuxna som framför både sakral och profan musik
Tisdagar 19.00-21.30 
Blandad kör för vuxna som framför både sakral och profan musik. God notläsningsförmåga och körvana krävs. Provsjungning.
Körledare: Per Rönnblom
Se också vår hemsida: www.nkvk.se

nacka vokalensemble

Nacka Vokalensemble är en projektensemble med en kärna på ca 12-14 sångare. Kärleken står till den äldre musiken och svensk samtida körmusik. Repetition sker måndagar, torsdagar och lördagar, efter överenskommelse.
Körledare: Per Rönnblom 
Se också vår hemsida: www.nkvk.se

 

Älta kyrka

stjärnkören

För barn födda 2017 och 2018 
Måndagar 15.45-16.15 
Sånger och rörelser i en rolig blandning. Väntelista. 
Körledare: Jessika Garpe

solkören

För barn födda 2015 och 2016
Måndagar 16.30-17.10
Sånger, rörelser och enkel sångteknik. Väntelista. 
Körledare: Jessika Garpe

rymdkören

För barn födda 2013 och 2014
Måndagar 17.20-18.05
Sånger, rörelser, enkel sångteknik och lite stämsång. Väntelista. 
Körledare: Jessica Garpe

sångfåglarna 

Torsdagar 15.00-16.30
Kör för daglediga vuxna, vi sjunger sånger och psalmer.
Anmälan: Charlotte Granberg

älta Vokalensemble 

Tisdag jämna veckor 19.00-21.00, start 23/8
För dig som är van att sjunga i kör och vill utveckla din röst. Provsjungning.   
Körledare: Charlotte Granberg

älta Cantaton

Torsdagar 18.30-20.30, start 25/8
Blandad vuxenkör för dig med mer eller mindre körvana. Provsjungning.  
Körledare: Charlotte Granberg

Fisksätra kyrka

alla kan sjunga-kör

Torsdagar jämna veckor 13.00-14.00, start 1/9
Välkommen att göra din stämma hörd!
Anmälan: Magnus Helmner

Forumkyrkan

musiklek

Tisdagar 16.10-16.40, start 23/8 
Öppen rytmik/sång/dans-verksamhet för hela familjen.
Info och anmälan: Pernilla Agnesund

minikör

Torsdagar 16.10-16.40, start 8/9
Minikör för barn 5-6 år med sång och rörelseglädje.
Info och anmälan: Pernilla Agnesund

midikör

Torsdagar 16.50-17.30, start 7/9
Barnkör för 7-9 åringar med sång och rörelseglädje.
Anmälan: Pernilla Agnesund

cantus forum (Alla kan sjunga kör)

Onsdagar 18.00-19.15, start 7/9
Cantus Forum i Equmenia församlingens regi, är en “alla kan sjunga-kör” och nya sångare hälsas varmt välkomna.
Ledare: Inger Lundberg, Equmeniapastor:  Inger Lundberg, Equmeniapastor