Körer i Nacka församling

I Nacka församling finns körer för alla stämmor och åldrar med blandad repertoar.

KÖRER

Körerna övar i de olika kyrkorna och deltar vid flera tillfällen under terminerna i Nacka församlings gudstjänstliv och håller även egna konserter. Intresseanmälan görs till respektive körledare. 

Barnkören
För barn födda 2016 och 2017
Torsdagar 16.45-17.30
Roliga sånger blandas med lekfulla rörelser, enkel sångteknik och musikaliskt 
uttryck i syfte att uppleva och sprida glädje. Körpyssel i anslutning. Väntelista.
Körledare: helene.hammarstrom@svenskakyrkan.se
___________________________________________________________________ 

Diskantkören
För barn födda 2014 och 2015
Torsdagar 17.40-18.30
I Diskantkören jobbar vi på samma sätt som i Barnkören men mer tid
läggs på den vokala utveckingen. Körpyssel i anslutning. Väntelista.
Körledare: Helene.Hammarstrom@svenskakyrkan.se
___________________________________________________________________ 

Kören Vox Amoris
För barn födda 2011, 2012 och 2013
Tisdagar 16.00-17.00, ”tisdagshäng” med mellis från 14.30 
Vi övar bland annat sångteknik, gehör, notläsning, stämsång, musikaliskt uttryck.
Enkel stämsång introduceras. “Tisdagshäng” från 14.30 inkl mellis. Väntelista. 
Körledare: Helene.Hammarstrom@svenskakyrkan.se
___________________________________________________________________ 

Nacka Cantores
Kör för ungdomar i högstadie- och gymnasieålder
Måndagar 16.30-17.45
Kör för ungdomar i högstadie- och gymnasieålder. Vi utvecklar röst och stämsång och sjunger repertoar i blandade genrer. Ingen provsjungning. Fika från 15.45.
Körledare: maja.wahlin@svenskakyrkan.se
___________________________________________________________________ 

Nacka Ungdomskör
Blandad kör för ungdomar från gymnasieåldern och uppåt
Måndagar 18.30-20.00
Blandad kör för ungdomar från gymnasieåldern och uppåt. Kören kombinerar en hög musikalisk nivå med genremässig bredd. Körvana och viss notläsning är nödvändig. Provsjungning. 
Körledare: kaj.daniel.moller@gmail.com
___________________________________________________________________ 

Nacka Voces 
Blandad kör för unga vuxna
Måndagar 18.30-21.00
Blandad kör för unga vuxna. Kören kombinerar en hög musikalisk nivå med genremässig bredd. Körvana och viss notläsning är nödvändig. Provsjungning. 
Körledare: maja.wahlin@svenskakyrkan.se
___________________________________________________________________ 

Nacka Kyrkokör
Blandad kör för vuxna
Tisdagar 17.15-18.45
Blandad kör för vuxna. Kören medverkar i gudstjänster och konserter och samverkar ibland med Nacka Kammarkör och Nacka Ungdomskör. Provsjungning.
Körledare: per.ronnblom@svenskakyrkan.se
Se också vår hemsida: www.nkvk.se
___________________________________________________________________ 

Nacka Kammarkör
Tisdagar 19.00-22.00
Blandad kör för vuxna som framför både sakral och profan musik. God notläsningsförmåga och körvana krävs. Provsjungning.
Körledare: per.ronnblom@svenskakyrkan.se
Se också vår hemsida: www.nkvk.se
___________________________________________________________________ 

Nacka Vokalensemble
Nacka Vokalensemble är en projektensemble med en kärna på ca 12-14 sångare. Kärleken står till den äldre musiken och svensk samtida körmusik. Repetition sker måndagar, torsdagar och lördagar, efter överenskommelse. 
Körledare: per.ronnblom@svenskakyrkan.se 
Se också vår hemsida: www.nkvk.se

 

Körerna övar i de olika kyrkorna och deltar vid flera tillfällen under terminerna i Nacka församlings gudstjänstliv och håller även egna konserter. Intresseanmälan görs till respektive körledare. 

Måndagar 15.45-16.15, start 4/9
STJÄRNKÖREN
För barn födda 2018 och 2019. Sånger och rörelser i en rolig blandning.
Mellis från 15.30. 
Körledare och anmälan: Jessika.Grape@svenskakyrkan.se
_________________________________________________________________

Måndagar 16.30-17.10, start 4/9
SOLKÖREN
För barn födda 2016 och 2017. Sånger, rörelser och enkel sångteknik.
Mellis från 16.00. Väntelista.
Körledare och anmälan: jessika.grape@svenskakyrkan.se
_________________________________________________________________

Måndagar 17.20-18.05, start 4/9
RYMDKÖREN
För barn födda 2014 och 2015. Sånger, rörelser, enkel sångteknik och lite stämsång. Mellis från 16.30.
Körledare och anmälan: Jessika.Grape@svenskakyrkan.se
_________________________________________________________________

Tisdagar ojämna veckor 19.00-21.00, start 12/9
ÄLTA VOKALENSEMBLE
Kör för dig med god körvana och god notläsningsförmåga. Provsjungning.
Körledare och anmälan: Charlotte.Granberg@svenskakyrkan.se
_________________________________________________________________

Torsdagar 15.00-16.30, start 31/8
SÅNGFÅGLARNA
Kör för daglediga vuxna, vi sjunger sånger och psalmer och fikar tillsammans.
Körledare och anmälan: Charlotte.Granberg@svenskakyrkan.se
_________________________________________________________________

Torsdagar 18.30-20.30, start 24/8
ÄLTA CANTATON
Blandad vuxenkör för dig med mer eller mindre körvana. Provsjungning.
Körledare och anmälan: Charlotte.Granberg@svenskakyrkan.se

 

Körerna övar i de olika kyrkorna och deltar vid flera tillfällen under terminerna i Nacka församlings gudstjänstliv och håller även egna konserter. Intresseanmälan görs till respektive körledare. 

Musiklek
Måndagar 16.00-16.30, start 4/9
Öppen rytmik/sång/dans-verksamhet för hela familjen.
13.30 Drop-in på öppna förskolan.
För mer info: Pernilla.Agnesund@svenskakyrkan.se
___________________________________________________

Minikör
Tisdagar 16.30-17.00, start 5/9
Minikör för barn 5-6 år med sång och rörelseglädje.
För mer info och anmälan: Pernilla.Agnesund@svenskakyrkan.se
___________________________________________________

Midikör
Tisdagar 17.20-18.00, start 5/9
Barnkör för 7-9 åringar med sång och rörelseglädje.
För mer info och anmälan: Pernilla.Agnesund@svenskakyrkan.se

 

Alla kan sjunga-kör

Torsdagar jämna veckor 13.00-14.00
Välkommen att göra din stämma hörd!
Kontakt: magnus.helmner@svenskakyrkan.se