Guds Hus råd & stödcenter

Guds Hus råd & stödcenter är ett samarbete mellan Nacka församling, Stockholms katolska stift och Muslimernas förening i Nacka.

Vår personal har religiös, språklig och mångkulturell kompetens och ger samtalsstöd och vägledning. All verksamhet är kostnadsfri. Vi tar gärna emot gåvor till vår verksamhet. 

Råd & Stöd

I Fisksätra kyrka

Samhällsgrupp

Tisdagar 10.30.

Svenskundervisning

Måndagar 10.30.

  • João Alho

    João Alho

    Välkommen till Nacka församling!

    Diakoniassistent, Projektledare i Fisksätra kyrka, Medarbetare i Nacka, Medarbetare i Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka Fisksätra torg
Foto: Alice Braun

Fisksätra kyrka
Besöksadress: Fisksätra torg
Tel: 08-546 06 183

Fisksätra kyrka, köket
08-546 06 183

GUD HUS
Kontakt: Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling
08-546 06 132, 070-688 53 10
carl.dahlbäck@svenskakyrkan.se