Guds Hus råd & stödcenter

Guds Hus råd & stödcenter är ett samarbete mellan Nacka församling, Stockholms katolska stift och Muslimernas förening i Nacka.

Vår personal har religiös, språklig och mångkulturell kompetens och ger samtalsstöd och vägledning. All verksamhet är kostnadsfri. Vi tar gärna emot gåvor till vår verksamhet. 

Svenskundervisning

Måndagar 10.30-11.45
En våga tala svenskakurs för dig som är nyanländ eller har bott ett tag i Sverige. Vi ser till gruppens kunskaper och jobbar utifrån dessa.
Anmälan: tina.sundstrom@svenskakyrkan.se

Skapande verkstad

Måndagar, 10.30-11.45
Kontakt:
susanna.walter@katolskakyrkan.se

GUDS HUS råd & stöd - måndagar

Måndagar 14.00-16.00
Här kan du få hjälp från Guds Hus Råd & stöd med kläder, mat och samtal.
Bokning: joao.alho@svenskakyrkan.se

Write your self 

Måndagar 14.00-16.00
Inom oss finns historier och drömmar som vill komma på pränt. Hitta din inre röst och var med i en skrivarcirkel.
Anmälan: tina.sundstrom@svenskakyrkan.se

Samhällsgrupp

Tisdagar 10.30-11.30 
Grupp för dig som vill lära dig mer om det svenska samhället.
Anmälan: susanna.walter@katolskakyrkan.se

GUDS HUS råd & stöd - onsdagar

Onsdagar 13.00-15.00
Bokade samtal och möjlighet till stöd med basbehov. Samtal och vägledning till dig som söker stöd i utmanande livs- och integrationsfrågor.
Bokning: joao.alho@svenskakyrkan.se

 

  • João Alho

    João Alho

    Välkommen till Nacka församling!

    Diakoniassistent, Projektledare i Fisksätra kyrka, Medarbetare i Nacka, Medarbetare i Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka Fisksätra torg
Foto: Alice Braun

Fisksätra kyrka
Besöksadress: Fisksätra torg
Tel: 08-546 06 183

Fisksätra kyrka, köket
08-546 06 183

GUD HUS
Kontakt: Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling
08-546 06 132, 070-688 53 10
carl.dahlbäck@svenskakyrkan.se