Internationellt café

Föreläsningar efter med mässan kl 12.30. Vårens datum 6 februari och 6 mars.

Internationella gruppen engagerar sig för Svenska kyrkans internationella arbete och för internationella frågor kring rättvisa, solidaritet och mänskliga rättigheter samt Svenska kyrkan i utlandet. De arrangerar bland annat insamlingar och dessa caféföreläsningar.