Internationellt café

Föreläsningar efter med mässan kl 12.30. Vårens datum 6 februari och 6 mars.

Internationella gruppen engagerar sig för Svenska kyrkans internationella arbete och för internationella frågor kring rättvisa, solidaritet och mänskliga rättigheter samt Svenska kyrkan i utlandet. De arrangerar bland annat insamlingar och dessa caféföreläsningar. 

Internationellt café: Minns mig, minns oss, minns att vi är samer

Föreläsning med Annica Wennström. Söndag 6 februari kl 12.30 efter mässan, i Nacka kyrka. Sänds även live.

Internationellt café: Hållbar utveckling och jämlikhet, hur hänger det ihop?

Föreläsning med Parul Sharma. Söndag 6 mars kl 12.30 efter mässan, i Nacka kyrka.