Kvinnor och barn i Nepal
Foto: Paul Jeffrey/Act/Ikon

Internationellt

Nacka församling engagerar sig på flera olika sätt internationellt för att sprida kunskap och väcka intresse för frågor om rättvisa, solidaritet, och mänskliga rättigheter.

Internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete sträcker sig över hela världen, som lokal församling i Nacka är vi en del i detta viktiga arbeta för att främja människors livsvillkor på andra platser i vår värld.

Internationellt café

Föreläsningar efter med mässan kl 12.30

SKUT

Svenska kyrkan i utlandet, tidigare ofta kallad SKUT, har församlingar på drygt 40 orter. Utlandskyrkan finns för dig på ytterligare ett hundratal platser runt om i världen. Varmt välkommen!

Engagera dig

Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete är välkomna.

Guds Hus - där människor möts

Guds Hus är ett interreligiöst fredsprojekt i Fisksätra där Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift och Muslimernas förening i Nacka samverkar.