Kvinnor och barn i Nepal
Foto: Paul Jeffrey/Act/Ikon

Internationellt

Nacka församling engagerar sig på flera olika sätt internationellt för att sprida kunskap och väcka intresse för frågor om rättvisa, solidaritet, och mänskliga rättigheter.