Gudstjänster

Var med och fira gudstjänster och mässor i Fisksätra kyrka

Söndagar

16.00 Afternoon tea med samtalsfrågor
Tillsammans dricker vi klassiskt Afternoon tea och diskuterar förberedda samtalsfrågor.
17.00 Mässa

Gudstjänster

Måndagar andakt 10.00.
Tisdagar veckomässa 17.00.
Torsdagar veckomässa 11.30 med sopplunch. (jämna veckor)
Söndagsmässa 17.00

Till dig som önskar delta i vårt gudstjänstteam genom volontärskap hör av dig till Telva Troncoso.

Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka Fisksätra torg
Foto: Alice Braun

Fisksätra kyrka
Besöksadress: Fisksätra torg
Tel: 08-546 06 183

Fisksätra kyrka, köket
08-546 06 183

GUD HUS
Kontakt: Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling
08-546 06 132, 070-688 53 10
carl.dahlbäck@svenskakyrkan.se