Blommor, grönska
Foto: Eddie Granlund

Gravskötsel

Kyrkogårdarna är vilorum för våra kära, men även vackra platser för stillhet och eftertanke. För att hålla dem i ett fint och värdigt skick sköter kyrkogårdsförvaltningen om de gemensamma ytorna och du som gravrättsinnehavare ansvarar för att vårda din grav. Om du vill så hjälper vi dig att ta hand om gravskötseln.

grundskötsel

Väljer du grundskötsel av grav med planteringsyta så ingår det att vi vårstädar i april-maj, kantskär, luckrar och fyller på ny jord på våren, klipper/putsar gräs runt graven och rensar ogräs i planteringsytan regelbundet under hela säsongen, vi plockar bort utbrunna engångsljus och vaser med vissna blommor, höststädar och tar bort sommarblommor i oktober.

perennpaket

Välj ett miljövänligt alternativ för att smycka din grav. Perenner har många fördelar framför ettåriga växter; de är tåliga och lättskötta, de kräver mindre vatten och näring samt att de håller i många år. Vi erbjuder ett perennpaket med en växtkombination som passar läget och gravstenen, planteringsytan får även en diskret ram runt om. I kombination med vår- och höstlök får du en vacker plantering från tidig vår fram till vintern. Perennpaketet går inte att kombinera med annan plantering, varken förvaltningens eller egen.

säsongsplantering

Komplettera ditt grundskötselavtal med säsongsväxter. Vi erbjuder påskliljor, penséer, sommarblommor, höstljung och dekoration till Alla Helgons dag. Handvattning vid plantering ingår.

gräsklippning/puts

Vi klipper/putsar gräs runt graven. Du kan välja mellan två alternativ; Planteringsytan läggs igen med gräs och du kan smycka graven med blommor i vas samt gravljus och vinterkrans. Alternativt så sköter du planteringsytan själv och vi klipper/putsar gräset runt om.

övriga tjänster

Vi erbjuder gravljus. Kontakta oss för prisuppgift.

skötselavtal

Vi erbjuder ettårs- samt avräkningsavtal. Ettårsavtalen är löpande och du får hem en faktura inför varje nytt år utan att behöva teckna något nytt avtal. Vill du inte att avtalet ska löpa på ska det sägas upp senast tre månader före nytt årsskifte. Avräkningsavtal innebär att du betalar in en summa som ska täcka ett visst antal år. Kontakta oss för mer information.

så tecknar du skötselavtal

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att få ett gravskötselavtal tillsänt dig eller klicka på länken ”Gravskötselavtal” nedan. Kryssa i de alternativ som du vill teckna avtal för i båda kopiorna av gravskötselavtalet samt underteckna dem. Du får sedan tillbaka ett signerat gravskötselavtal som din kopia. När vi emottagit avtalen skickar vi en faktura enligt dina val. Skötseln utförs när betalningen inkommit.

Prislista för gravskötsel

Gravskötselavtal

bra att veta

Gravlyktor och prydnadsföremål: Gravlyktor, ljus, stenar och andra lösa föremål får av säkerhetsskäl inte placeras i gräsmattan eller i kanten av planteringsytan. Om du har beställt gravskötsel av oss kan vi inte heller garantera att fullständig skötsel utförs om du har föremål på gravytan.

Gravanordning/gravsten: Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravstenen och att den inte utgör en säkerhetsrisk. Vi kan hjälpa dig med justering, säkring eller tvätt. Kontakta oss för prisuppgift.

Sköta graven själv: Tänk på att om du sköter graven själv behöver du sköta hela gravytan genom att klippa och putsa gräset och hålla planteringsytan fri från ogräs. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att hålla graven i ett vårdat skick. Bristfällig skötsel kan leda till att gravrätten upphör.

Vattning: Vi har automatbevattning nattetid. Yttre omständigheter kan ibland innebära att bevattningen inte räcker till. Om du har beställt plantering av oss stödvattnar vi vid behov.

Kontakta Nacka kyrkogårdsförvaltning

Telefontid och besök vardagar kl 9-12 (ej ons)
Onsdagar 10-12.
Telefon: 08-546 06 100, knappval 2
E-post: nackakyrkogard@svenskakyrkan.se
 
För bokning av begravning och gravsättning, ring 08-546 06 100, knappval 1. Öppet mån, tis, tors 9-12 och 13-16, ons 10-12 och 13-16, samt fre 9-12. 

Besöksadress: Gamla Värmdövägen 14 a
, 131 37 Nacka

Postadress:
 Nacka Kyrkogårdsförvaltning, Box 31
, 131 06 Nacka


Vi arbetar på Nacka kyrkogårdsförvaltning