En stenängel står bakom en gravsten på marken.
Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Gravsättning, gravsten & smyckning

gravsättning

Det finns olika typer av gravplatser i Nacka församling - kistgrav, urngrav, askgravplats, askgravlund och minneslund. Om man vill att askan ska strös i havet eller naturen måste man ha tillstånd av Länsstyrelsen. När du ska se ut en grav kontaktar du kyrkogårdsförvaltningen. Det är svårt att säga vad som är mest miljövänligt, gravsättning av kista eller urna. Många faktorer ska sammanvägas. Exempelvis påverkar materialet i 

kistan respektive urnan. Det som talar för kistbegravning är att kroppen återbördas till jorden. Dock tar det mer mark i anspråk, transporterna är mindre hållbara och grundvattnet kan påverkas. Fördelen med kremering är bland annat att moderna krematorier inte har så stora utsläpp och att all metall som blir kvar efter kremation återvinns.

gravsten och smyckning

En gravplats måste inte ha en traditionell gravsten. Du kan använda natursten, tillverka en i trä eller använda en återvunnen gravsten. Vill du ha en ny sten, se till att den är producerad i Sverige. Importerad sten innebär stor miljöpåverkan på grund av transporten. Gravering av gravsten beställs av dödsboet. Stenens utformning och mått ska godkännas av kyrkogårdsförvaltningen före uppsättning. Smyckning och plantering på graven väljer och sköter du själv. Undvik att plantera blommor som är kortlivade. Välj istället perenna växter som kommer år efter år, det är bättre för miljön, mer lättskött och billigare i längden.