Två kvinnor sitter vid ett bord pratar över en kopp kaffe.
Foto: Johannes Frandsen

Gemenskap och fördjupning i Forumkyrkan

diakonal mottagning

Tisdagar 13.00-15.00, start 16/8 
Socialt stöd, korta samtal med diakon eller volontär, fika och mötesplats. Du kan ansöka om medlemskap i ”matkassen”. Kontakta någon av församlingens diakoner för mer information.

öppen dörr 

Måndagar 17.00-19.00, start 5/9 
Öppen dörr är en mötesplats för alla åldrar. Kom och ät middag eller fika tillsammans med volontärer, diakoner och andra besökare. Du kan också få hjälp med praktiska saker, blanketter, träna svenska och pyssla. Lekrummet är öppet för barnen.
För mer info: Anna Hirsch 

tikva

Måndagar 11.00, start 5/9
Tikva är en enkel rörelseträning med fokus på stretch, andning och avslappning till musik. Ordet är hebreiska och betyder hopp. Efteråt finns möjlighet till fika och lunch.
Ledare: Pernilla Agnesund

stickcafé i equmeniakyrkans regi

Tisdagar 13.00-15.00, start 6/9
För erfarna och blivande stickare. 

café

Måndagar 11.00-15.00, start 19/9
Starta veckan med en fikastund, prata med andra eller bara sitta ned och hämta kraft. Kyrkan är öppen för ljuständning och egen andakt.

still dag

Söndag 30/10, 10.00-16.30
En dag tillsammans i tystnad. Att vara tillsammans i tystnad är en gammal tradition som hjälper oss att hämta kraft och lugn från vårt inre – det hjälper oss komma i balans. 

Anmälan till Jenny Holmberg Wedén: 08-546 061 49 eller jenny.holmbergweden@svenskakyrkan.se, senast 20/10. 

MEDITATIONER

Som tidigare år erbjuder församlingen olika meditationspass i Forum kyrkan. Nedan kan du se vilka meditationspass som erbjuds varje lördag 10:00, 17/9 -17/12. Varje meditation tar mellan 45–60 minuter.

kristen djupmeditation

Kristen djupmeditation är en intuitiv kunskapsväg till försoning.

meditation i rörelse

Inledande qigongrörelser följt av dansmeditation.

den åttfaldiga kristna vägen – en barockmeditation

Salighetsprisningarna i Kristi Bergspredikan bildar stommen i denna meditation som varvas med barockimprovisationer samt korta musikstycken av Bach. 

NYHET! vila i varandet

De basala grunderna lärs ut för hur man mediterar på bästa sätt; hur man kommer närmare att uppnå rätt andning och avslappning - hur närvaron blir större.

Meditationsledare i höst är: Gudni Agnarsson, Stefan Holmberg och Anne Ekman. Martin Edin och Per Rönnblom är musiker.