Gemenskap i Fisksätra kyrka

Här finns flera mötesplatser och gemenskaper!

Alla kan sjunga-kör

Varannan torsdag 13.00 i Fisksätra kyrka.

Pilgrimspromenad

Torsdagar 11.30-14.00, ojämna veckor.

Öppen dörr i Fisksätra kyrka

Måndagar 10.00-11.45.

Svenskundervisning

Måndagar 10.30.

Yoga för kvinnor

Torsdagar kl 9.00, start 18/1.

Spanska-svenska träning

Måndagar 14.00.

Samhällsgrupp

Tisdagar 10.30.

Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka Fisksätra torg
Foto: Alice Braun

Fisksätra kyrka
Besöksadress: Fisksätra torg
Tel: 08-546 06 183

Fisksätra kyrka, köket
08-546 06 183

GUD HUS
Kontakt: Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling
08-546 06 132, 070-688 53 10
carl.dahlbäck@svenskakyrkan.se