Föräldraföreläsningar

I samarbete med Nacka kommun och Rädda barnen håller Nacka församling föräldraföreläsningar några gånger per termin. I rådande dagsläge hålls föreläsningarna på Zoom och anmälan behövs ej.

Föräldraföreläsningar HT 2021 

För dig som är förälder, jobbar med barn och ungdomar eller är allmänt intresserad av relationer, familjeliv, skola och utveckling. Föreläsningarna hålls i Nacka kyrka och digitalt live. Vi återkommer med mer information. 

När vi sänder föräldraföreläsningarna live gör vi det här. 

VÅLD I UNGAS NÄRA RELATION 
– varför missar vi det och vad kan vi göra? 

DATUM: 22 september TID: 19.00–20.30 

Det förekommer våld i minst var fjärde ung partnerrelation och det är vanligare än i vuxna parrelationer. Våldet påverkar livet, hälsan och kommande relationer för både den som utsätts och den som utsätter. Många gånger ser inte vuxna det våld som förekommer bland yngre, vilket gör att de står ensamma utan stöd eller hjälp. 

Under föreläsningen får vi ta del av forskning om våld i unga parrelationer och höra unga röster från både utsatta och förövare. Föreläsningen avslutas med beskrivningar på hur vi kan agera för att driva en positiv förändring och hjälpa våra barn och unga. 

OM FÖRELÄSAREN

Mikis Kanakaris är verksamhetsutvecklare och coach på Stiftelsen 1000 Möjligheter och den nationella stöd- och kunskapsplattformen Ungarelationer.se. Han har arbetat med unga våldsutövare och utsatta sedan början på 90-talet och har idag fokus på unga, stödsökande förövare i partnerrelationer. 

Att prata med barn om känslor 
– hur hjälper du ditt barn bäst? 

DATUM: 20 oktober TID: 19.00–20.30 

Forskning visar gång på gång att en av de viktigaste skydds- faktorerna för barns psykiska hälsa, både på kort och lång sikt,
är att kunna sätta ord på och prata om sina känslor och sitt mående med vuxna. Hur kan du som förälder hjälpa ditt barn med det? Och hur vet du som förälder när ditt barn har ”vanliga” bekymmer och när det är dags att söka professionell hjälp? 

Föreläsningen riktar sig främst till föräldrar med barn i åldern 6–12 år, men föräldrar med barn i alla ålder är välkomna. 

OM FÖRELÄSAREN

Reyhaneh Ahangaran är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet inom barnpsykiatri och skola. Hon kommer berätta både om vad forskningen säger om skyddsfaktorer gällande barns psykiska hälsa, ge konkreta tips och råd om hur du kan prata med sitt barn om mående samt berätta om när det är dags att söka hjälp och var du kan vända dig. 

Reyhaneh är också författare och har skrivit tre böcker
på temat barn och psykiskt mående – ”Allt som händer inuti”, ”Känsloboken” och ”Ska det kännas så här? – och andra svåra frågor”. 

 

Flickor med ADHD
– vad innebär det? 

DATUM: 17 november TID: 19.00–20.30 

Vad innebär egentligen adhd för flickor? Visar flickor andra symtom än pojkar? Vilken flicka möter du – den impulsiva, kreativa och bråkiga flickan? Eller den blyga, ensamma flickan, som är svår att nå? Maria Andersson bjuder in oss till en föreläsning med nya kunskaper, insikter, skratt och igenkänning. Maria har själv adhd och vi kommer att få följa med på hennes gripande livshistoria. Hon kommer också dela med sig av verktyg för hur vi som föräldrar och andra viktiga vuxna runt flickor med adhd kan hjälpa och stödja. 

OM FÖRELÄSAREN

Maria Andersson är en erfaren och flitigt anlitad föreläsare och utbildningskonsult. Hon har bred kunskap inom området flickor med adhd. Maria jobbar även som coach och handleder såväl personal inom skola, vård och omsorg. 

 

 

 

Kontakta oss i Nacka kyrka

Gamla Värmdövägen 14
Tel: 08-546 06 145 eller 08-546 06 143
Åka kommunalt: www.sl.se Hållplats Finntorp. Bussar från Slussen.

 

Öppet i kyrkan:


tisdag – söndag 10.00-16.00
Kom in om du vill tända ett ljus eller bara vara i kyrkan en stund.

 

Öppet i församlingshemmet:


måndag–fredag 8.00-16.00, lördag–söndag 10.00-16.00

Nacka kyrka och kapell

Nacka kyrka
Foto: Eddie Granlund

Nacka kyrka, kapell och församlingshem ligger i området Finntorp i Nacka. Här finns också församlingsexpedition och kyrkogårdsförvaltning.

Gamla Värmdövägen 14
Tel: 08-546 06 145

Öppet i kyrkan:
tisdag – söndag 10.00-16.00
Kom in om du vill tända ett ljus eller bara vara i kyrkan en stund.

Öppet i församlingshemmet:
måndag–fredag 8.00-16.00, lördag–söndag 10.00-16.00

Åk kommunalt
www.sl.se Från Slussen: Buss 409-411, 413-414, 420 och 422. Hållplats Finntorp.