Festlokal Älta

Älta kyrkas församlingshem finns att låna för dopkalas.

Dopkalas
Vid Älta kyrka lånar vi ut församlingshemmet gratis för dopkalas. Lokalen ligger i anslutning till kyrkan, och där finns fullt utrustade kök. Förtäring, dryck och städning ordnar ni med själva.

Församlingshemmet
Max 60 personer i lokalen. I entrén finns elektriska dubbeldörrar och inga trappsteg, god tillgänglighet. Det finns 3 toaletter, varav en är tillgänglighetsanpassad. Skötbord finns.

Lokalerna behöver bokas via 08-560 06 100 eller nacka.forsamling@svenskakyrkan.se 

 

Älta kyrka

Älta kyrka
Älta kyrka Foto: Helena Jergander

Adress: Almvägen 5, 138 30 Älta
Tel: 08-546 06 180
Öppet i kyrkan: Måndag, tisdag, torsdag 9-16 och söndagar 10-14
Sommarstängt 30/6-25/8. 

Åk kommunalt till Älta kyrka:
Från Slussen: Buss 401, hållplats Stavsborgsskolan
Från Nacka: Buss 840 (hållplats Älta centrum) eller 821 (Stavsborgsskolan)
Hitta busstider här www.sl.se