Fem myror är fler än fyra elefanter!

Söndag 26 maj, 16.00, Nacka kyrka. Här kan du också se ett litet smakprov!

Konsert med Barnkören, Diskantkören, Gunilla Werner, piano, Jonas Sjöblom, slagverk och flöjt, Heléne Hammarström, dirigent. Fri entré.

Här är ett litet smakprov: