Dop

Ett nytt liv har kommit till världen och det är något fantastiskt att fira. I dophögtiden samlas släkt och vänner för att välkomna och fira det lilla barnet. Vi som arbetar i din församling vill hjälpa till att göra stunden till ett fint minne för dig och din familj.

Varje människa är unik och oändligt värdefull. Det känner vi varje gång vi håller ett nyfött barn i vår famn. För många är dopet ett sätt att visa sin tacksamhet över det nya livet. I dopet säger Gud till oss att vi är älskade som vi är. Det är Guds löfte om att vara med under livets alla dagar. I dopet får vi välkomna barnet i en världsvid gemenskap som står för något gott och kärleksfullt. Ett kristet sammanhang att tillhöra och växa i. Vid dopet blir barnet också medlem i Svenska kyrkan.

döpas när som helst i livet

Alla barn är välkomna att döpas. Det spelar ingen roll om du som förälder är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Det vanligaste är att barnet är 3-6 månader när det döps, men man kan döpas när som helst i livet. Många döps också i samband med konfirmationen. Du kan också döpas som vuxen. 

 

så går dopet till

boka tid för dop

I Nacka församling finns flera kyrkor som passar bra för dop, Nacka kyrka, Älta kyrka, Forumkyrkan eller Fisksätra kyrka. Men om du vill ha dopet i sommarstugan, hemma i trädgården eller på en annan plats som betyder mycket så försöker vi att ordna det. Det vanligaste är att barnet döps i en särskild dopgudstjänst, antingen en lördag eller söndag. Du kan välja mellan enskilt dop eller att ha dopet med en eller två andra familjer. Dopgudstjänsten kostar ingenting. Var gärna ute i god tid för att få det datum du önskar. Boka dop: 08-546 06 100.

 

dopsamtal med präst

I god tid före dopet kommer ni att träffa den präst som ska att döpa ert barn. Då planerar ni dopgudstjänsten tillsammans och samtalar om vad dopet betyder för er. Kom gärna med önskemål om psalmer, solosång eller att någon läser en bibeltext, bön eller dikt. Kanske finns det syskon eller andra barn som vill hjälpa till att tända dopljuset eller hälla upp dopvattnet? 

dop i kyrkan eller på annan plats

Av tradition döps de allra flesta i kyrkan. Antingen i sin hemkyrka eller i någon annan kyrka som betyder mycket. Om det finns önskemål om att ha dopet hemma eller på en annan plats, så berätta gärna om det när ni bokar tid för dop. Vi försöker så långt vi kan att tillgodose era önskemål. 

levande musik

Levande musik i ett vackert kyrkorum skapar en stämningsfull och minnesvärd stund. I dopgudstjänsten sjunger vi psalmer tillsammans, men det finns också plats för solosång om ni vill. Hör gärna av er till församlingens musiker. De kan hjälpa er med förslag till psalmer, in- och utgångsmusik eller fina solosånger. Om ni väljer att ha dopgudstjänsten i kyrkan spelar en musiker, men vid hemdop får den musikaliska biten lösas på annat sätt.

faddrar

Att vara fadder, eller gudfar och gudmor som många säger, är en fin hedersuppgift. Faddern får be för barnet och vara en vän och förebild som kan stötta och hjälpa genom livet. Den som är fadder behöver vara döpt. Om faddern inte är döpt är det ett fint tillfälle att göra det tillsammans med sitt blivande fadderbarn.

dopfest

Om ni vill får ni gärna låna lokal för dopkaffe, det finns rum som passar både små och stora sällskap. Det kostar ingenting att låna lokalen och det finns möjlighet att duka och dekorera före. Förtäring ordnar ni med själva.

när får barnet sitt namn?

När ditt barn är född skickar du en namnanmälan till skattemyndigheten och berättar vad ditt barn ska heta. Barnet får alltså inte sitt namn i dopet.

döpas som vuxen

Barnets förälder behöver inte vara döpt, men det är ett fint tillfälle att göra det i samband med ditt barns dop. Samtala gärna om det vid dopsamtalet med prästen.

medlem i Svenska kyrkan

I och med dopet blir ditt barn medlem i Svenska kyrkan. Läs mer om att vara medlem här.

dop i Gläntan? 

Under bar himmel i en glänta omgiven av ekar, löktrav och vildvuxen skog finns det nu möjlighet för dop att ta plats. Det finns bänkar av stockar, pallar av sten och plats för filt och sittdynor men också ett par ordentliga bänkar för de som behöver extra stöd. Gläntan är tillgänglighetsanpassad och det går att komma in med en rullator eller rullstol. Det finns både sol- och skuggplatser. Här finns en plats för alla, även de fyrbenta. Det finns också ljudanläggning för både inspelad musik och livemusik. 

Boka dop

Ring 08-546 06 100 för att boka tid för dop.

låna lokal för Dopkaffe

Låna gärna församlingssalarna i Nacka kyrka, Älta kyrka eller Fisksätra kyrka för dopkaffe. Kontakta bokningen på 08-546 06 100 eller nacka.forsamling@svenskakyrkan.se så får du veta vilka datum och tider vi kan erbjuda lokal för dopkaffe. 

Kontakta Nacka församling

Församlingsexpedition och bokning
Församlingsexpeditionen, Nacka kyrka, Nacka kapell och Kyrkogårdsförvaltningen hittar du i Finntorp. 

tel: 08-546 06 100, växel och bokning
e-post: nacka.forsamling@svenskakyrkan.se
Besök: Gamla Värmdövägen 14A, Nacka

Öppet: 
Måndagar-Torsdagar: 9-12, 13-16.
Fredagar: 9-12