Det spelar roll

En film om att se varandra och barnens centrala betydelse i Fisksätra kyrka.