Den längsta resan

Tisdag 19 mars 19.00, Älta kyrka

En meditativ vandring i ord, bild och ton i Dag Hammarskjölds fotspår från Abisko till Nikkaloukta. 

Carl Dahlbäck, Helen Västberg.