Blommor, grönska
Foto: Eddie Granlund

Kyrkogårdsförvaltningen

Vi sköter om Nackas kyrkogårdar. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för Nacka församlings begravningsverksamhet och begravningsplatser vid Storkällans begravningsplats i Älta, Nacka norra kyrkogård vid Nacka kyrka och Nacka södra kyrkogård, vår äldsta kyrkogård vid Dammtorpssjön. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar även för krematoriet och kapellet vid Storkällans begravningsplats.

Kyrkogårdarna är vilorum för våra kära, men även vackra platser för stillhet och eftertanke. För att hålla dem i ett fint och värdigt skick sköter Kyrkogårdsförvaltningen om de gemensamma ytorna och du som är gravrättsinnehavare ansvarar för att vårda din grav. Om du vill hjälper vi dig att ta hand om gravskötseln.

Nacka norra kyrkogård

Kyrkogårdar och begravningsplatser

Välkommen att besöka de vackra kyrkogårdarna och begravningsplatserna i Nacka och Storkällan.

Tidevarv askgravplats

Att välja grav

På Nacka församlings kyrkogårdar finns fyra typer av gravar: kistgrav, urngrav, minneslund och askgravplats. Här beskrivs vad som kännetecknar de olika gravskicken.

Blommor, grönska

Gravskötsel

Kyrkogårdarna är vilorum för våra kära, men även vackra platser för stillhet och eftertanke. För att hålla dem i ett fint och värdigt skick sköter kyrkogårdsförvaltningen om de gemensamma ytorna och du som gravrättsinnehavare ansvarar för att vårda din grav. Om du vill så hjälper vi dig att ta hand om gravskötseln.

Blommor, grönska

Sök gravar på Nackas kyrkogårdar

Sök gravar på Nacka församlings kyrkogårdar direkt på webben. På www.gravar.se kan du söka gravar över hela Sverige.

Storkällans kapell och krematorium

Storkällans kapell och krematorium

Storkällan kapell och krematorium är välkänt för sin arkitektur som på ett fint sätt knyter an till den omgivande naturen. Här finns ett miljögodkänt krematorium och ett kapell som används till både religiösa och borgerliga begravningsceremonier.

Kontakta Nacka kyrkogårdsförvaltning

Telefontid och besök vardagar kl 9-12 (ej ons)
Onsdagar 10-12.
Telefon: 08-546 06 100, knappval 2
E-post: nackakyrkogard@svenskakyrkan.se
 
För bokning av begravning och gravsättning, ring 08-546 06 100, knappval 1. Öppet mån, tis, tors 9-12 och 13-16, ons 10-12 och 13-16, samt fre 9-12. 

Besöksadress: Gamla Värmdövägen 14 a
, 131 37 Nacka

Postadress:
 Nacka Kyrkogårdsförvaltning, Box 31
, 131 06 Nacka


Vi arbetar på Nacka kyrkogårdsförvaltning