Blommor, grönska
Foto: Eddie Granlund

Kyrkogårdsförvaltningen

Vi sköter om Nackas kyrkogårdar. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för Nacka församlings begravningsverksamhet och begravningsplatser vid Storkällans begravningsplats i Älta, Nacka norra kyrkogård vid Nacka kyrka och Nacka södra kyrkogård, vår äldsta kyrkogård vid Dammtorpssjön. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar även för krematoriet och kapellet vid Storkällans begravningsplats.

Kyrkogårdarna är vilorum för våra kära, men även vackra platser för stillhet och eftertanke. För att hålla dem i ett fint och värdigt skick sköter Kyrkogårdsförvaltningen om de gemensamma ytorna och du som är gravrättsinnehavare ansvarar för att vårda din grav. Om du vill hjälper vi dig att ta hand om gravskötseln.

Kontakta Nacka kyrkogårdsförvaltning

Telefontid och besök vardagar kl 9-12 (ej ons)
Onsdagar 10-12 och 13-16. 
Telefon: 08-546 06 100, knappval 2
E-post: nackakyrkogard@svenskakyrkan.se
 
För bokning av begravning och gravsättning, ring 08-546 06 100, knappval 1. Öppet måndagar-torsdagar: 9-12, 13-16. Fredagar: 9-12. 

Besöksadress: Gamla Värmdövägen 14 a
, 131 37 Nacka

Postadress:
 Nacka Kyrkogårdsförvaltning, Box 31
, 131 06 Nacka


Vi arbetar på Nacka kyrkogårdsförvaltning