Tidevarv askgravplats
Foto: Maria Orrung

Att välja grav

På Nacka församlings kyrkogårdar finns fyra typer av gravar: kistgrav, urngrav, minneslund och askgravplats. Här beskrivs vad som kännetecknar de olika gravskicken.

kistgrav

Vid gravsättning i kistgrav (jordbegravning) sänks hela kistan ner graven. Kistgravar finns på alla Nacka församlings kyrkogårdar, men det är bara vid Storkällans begravningsplats som nya kistgravar upplåts. Det finns gravar för en eller flera kistor.

En kistgrav är en gravplats med gravrätt*. Gravrätten gäller i 25 år, men den kan förlängas. Med gravrätten följer både rättigheter och skyldigheter för gravrättsinnehavaren. 

Till rättigheterna hör att det finns möjlighet att smycka gravplatsen med till exempel blommor och ljus. Gravrättsinnehavaren har också rätt att montera en gravsten eller annan fast anordning vid graven efter godkännande från kyrkogårdförvaltningen. 

Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Förutom skötsel av gravplatsen innebär det att gravrättsinnehavaren måste se till att gravanordningen inte hotar säkerheten på gravplatsen eller den närmaste omgivningen.

urngrav

I urngravar gravsätts urnor med kremerat stoft. Urngravar finns på Nacka norra kyrkogård, Storkällans begravningsplats och vid Nacka södra kyrkogård, men det är bara vid Nacka norra kyrkogård och Storkällans begravningsplats som det upplåts nya urngravar. I gravarna ryms upp till nio urnor.

En urngrav är precis som kistgraven en gravplats med gravrätt*. Gravrätten gäller i 25 år, men kan förlängas. Det finns möjlighet att smycka gravplatsen med till exempel blommor och ljus. Gravrättsinnehavaren har också rätt att montera en gravsten eller annan fast anordning vid graven efter godkännande från kyrkogårdsförvaltningen. 

Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Förutom skötsel av gravplatsen innebär det att gravrättsinnehavaren måste se till att gravanordningen inte hotar säkerheten på gravplatsen eller den närmaste omgivningen.

minneslund

En minneslund är ett gravskick där askan grävs ner eller sprids ut anonymt inom ett gemensamt område. Gravsättningen av askan utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former utan närvaro av de anhöriga. 

Det finns en minneslund vid Storkällans begravningsplats och en på Nacka norra kyrkogård. I minneslunden vid Storkällans begravningsplats sprids askan, vid Nacka norra kyrkogård grävs den ner. Askans läge i minneslunden markeras inte, men de anhöriga får ett minneslundsbevis med datum då gravsättningen utfördes. 

En minneslund är en gravplats utan gravrätt. Därför ansvarar Kyrkogårdsförvaltningen för all skötsel. Eftersom en minneslund är gemensam och anonym får det inte förekomma några personliga utsmyckningar. Besökare har däremot möjlighet att smycka med snittblommor och ljus på särskilt anvisade gemensamma utsmyckningsplatser. Under vintern från allhelgona är det också tillåtet med kransar och ljung på avsedda platser. 


askgravplats

Gemensam askgravplats är ett alternativ för gravsättning av aska i ett tydligt angivet område utan gravrätt i enskilda gravar. Här ges möjlighet för upp till två askor inom samma familj att gravsättas i samma grav. De anhöriga kan välja att närvara vid urnsättningen. En askgravplats, ”Tidevarv”, finns vid Nacka norra kyrkogård. 

En askgravplats är en gravplats med begränsad gravrätt. Man har rätt till graven, men inte till plantering och utsmyckning av gravytan. Besökare har däremot möjlighet att smycka med snittblommor och ljus på särskilt anvisade gemensamma utsmyckningsplatser. Under vintern från allhelgona är det också tillåtet med kransar och ljung på avsedda platser. 


 * Gravrätt: den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en allmän begravningsplats upplåts av den som förvaltar begravningsplatsen till någon för gravsättning  (1 kap. 1 § begravningslagen)

Kontakta Nacka kyrkogårdsförvaltning

Telefontid och besök vardagar kl 9-12 (ej ons)
Onsdagar 10-12.
Telefon: 08-546 06 100, knappval 2
E-post: nackakyrkogard@svenskakyrkan.se
 
För bokning av begravning och gravsättning, ring 08-546 06 100, knappval 1. Öppet mån, tis, tors 9-12 och 13-16, ons 10-12 och 13-16, samt fre 9-12. 

Besöksadress: Gamla Värmdövägen 14 a
, 131 37 Nacka

Postadress:
 Nacka Kyrkogårdsförvaltning, Box 31
, 131 06 Nacka


Vi arbetar på Nacka kyrkogårdsförvaltning