Centerpartiet

Hur vill ni att församlingen ska utvecklas?

Vi i Centerpartiet vill ha en trovärdig folkkyrka som är inkluderande och öppen för alla. Församlingen ska vara en bas och trygg famn i en orolig värld genom att fortsätta vara öppen och inkluderande. Vi vill se fortsatt fokus på miljö- och klimatfrågorna både vad gäller begravningsverksamheten och församlingens övriga verksamheter på alla plan.

Vad är viktigast att satsa på i framtiden?

Vi vill att kyrkan ska vara en kraft i det öppna samhället som finns till för de utsatta och ensamma. Men också för de som vill ha ett öppet hem för sin tro. Församlingen ska finnas som ett stöd för människor i frågor och tankar där stat och kommun inte kan stödja eller inte heller ska det. Kyrkan ska finnas för människor i olika situationer och förmedla hopp och framtids-
tro. Det är viktigt att barn och ungas idéer får ta plats. Barnens bästa ska vara i fokus i församling-
ens verksamhet. Vi vill uppmuntra och värna om det ideella engagemanget i församlingen.

Vad vill ni satsa mindre på?

Centerpartiet vill att kyrkans tillgångar ska förvaltas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Vi ser idag inte något behov av neddragningar eller besparingar i viktig verksamhet. Men självfallet ska ekonomin skötas rationellt och effektivt så att pengarna räcker längre.

Vilka konkreta frågor vill ni driva?

Miljöfrågor är viktiga för oss och vi vill vidareutveckla miljöarbetet i församlingen genom bland annat fortsatt miljöcertifiering och ha tydliga mätbara miljö- och klimatmål. 

Vi vill jobba för att församlingen ska fortsätta vara öppen och in-
kluderande. Vi vill satsa på diakoni i samverkan med offentliga organisationer för att bryta ensamhet och utanförskap och öka tryggheten. 

Vi har också en positiv syn på Guds hus i Fisksätra och hoppas det ska lösa sig med finansieringen. Vi ser det som ett freds- och samverkansprojekt som samlar flera religioner.

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar succesivt. Trenden behöver vändas och insatser för att rekrytera nya medlemmar behöver öka.

kontakt

Olga Anikina,

olga.anikina@nacka.se