Bli volontär i Älta Kyrka

Var med och gör en insats i Älta kyrkas sociala verksamheter!

Volontärer i diakonikretsen

Volontärerna hjälper till att servera vid församlingsträffar och ansvarar tillsammans med diakonen för lunchträffarna. Men de har också en viktig roll i att möta och se människor. Välkommen att vara med!
Kontakt: Håkan Calmroth, diakon, 08-546 06 108. 

Volontärer i kyrkans verksamhet

I Älta kyrka ordnas verksamheter för unga och äldre, för de som bott länge i Sverige och de som nyss har kommit. Vi behöver dig som vill ge lite av din tid för att hjälpa någon annan, till exempel att träna svenska.