Begravningsavgift och begravningskostnader

Om du är folkbokförd i Sverige och betalar inkomstskatt betalar du också begravningsavgift, oavsett om du är med i Svenska kyrkan eller inte. Den ser till att det finns begravningsplatser för alla och att de hålls i fint skick.

begravningsavgift

Det finns begravningsplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. De finansieras genom en begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten.

Alla som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar inkomst betalar 24,6 öre per intjänad hundralapp i begravningsavgift. Från 2017 är begravningsavgiften enhetlig för hela Sverige, utom för den som bor i Stockholm eller Tranås. Om du tjänar 250 000 kronor om året betalar du 615 kr per år eller 51 kr per månad. Om du inte har någon inkomst betalar du heller ingen begravningsavgift. Avgiften betalas varje år, den nya enhetliga avgiften syns på ditt skattebesked 2018.

begravningsavgift och kyrkoavgift är inte samma sak

• Begravningsavgift har inte med medlemskap i Svenska kyrkan att göra. Därför är begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade på skattsedeln.
• Begravningsavgiften används till att finansiera begravningsverksamheten. Avgiften betalar du som är folkbokförd i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett trostillhörighet. Begravningsavgiften täcker de nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning av en avliden.
Kyrkoavgiften betalar du som är medlem i Svenska kyrkan. Avgiften används till församlingsverksamheten.

om en person som inte är folkbokförd i Sverige avlider här?

Det kan se ut på olika sätt, när en person som inte är folkbokförd i Sverige avlider här. Begravningslagen säger att en huvudman egentligen inte har ansvar för att gravsätta en person som inte är folkbokförd inom huvudmannens område, men av förklarliga och medmänskliga skäl görs detta ändå.

Om den avlidne inte har någon efterlevande som ordnar med gravsättningen är det kommunens ansvar att ordna med detta och då ska kommunens socialförvaltning ta över ansvaret.

begravningsavgiften täcker kostnaderna för:

• Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
• Transporter efter bisättning
• Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni
• Kremering
• Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
• Gravplats i 25 år
• Skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

kyrkoavgiften täcker kostnaderna för:

• Begravningsgudstjänst i kyrkan med präst, kyrkomusiker och vaktmästare
• Processionsbärning av kistan

dödsboets kostnader

Dödsboet betalar:
• Kista och eventuell urna
• Svepningsarbete
• Transport till bisättningslokal
• Extra musik och sång vid begravningsceremonin
• Dödsannons
• Blommor
• Förtäring vid begravning eller minnesstund
• Gravsten
• Bouppteckningskostnader
• Begravningsbyrå

Kontakta Nacka kyrkogårdsförvaltning

Telefontid och besök vardagar kl 9-12 (ej ons)
Onsdagar 10-12.
Telefon: 08-546 06 100, knappval 2
E-post: nackakyrkogard@svenskakyrkan.se
 
För bokning av begravning och gravsättning, ring 08-546 06 100, knappval 1. Öppet mån, tis, tors 9-12 och 13-16, ons 10-12 och 13-16, samt fre 9-12. 

Besöksadress: Gamla Värmdövägen 14 a
, 131 37 Nacka

Postadress:
 Nacka Kyrkogårdsförvaltning, Box 31
, 131 06 Nacka


Vi arbetar på Nacka kyrkogårdsförvaltning