Barn och familj

Varje vecka möts många föräldrar och barn i Fisksätra kyrka

Family night

Tisdagar 15.00-19.00.

Club Fiskis

Tisdagar 19.00-21.00

Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka Fisksätra torg
Foto: Alice Braun

Fisksätra kyrka
Besöksadress: Fisksätra torg
Tel: 08-546 06 183

Fisksätra kyrka, köket
08-546 06 183

GUD HUS
Kontakt: Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling
08-546 06 132, 070-688 53 10
carl.dahlbäck@svenskakyrkan.se